بزرگترین ضربه به تربیت کودک چیست!؟

1397/05/09
26 592 0

آشنایی با نکات صحیح تربیتی پیش شرط تربیت اصولی در کودکان است و عدم آگاهی اولین و مهمترین ضربه تربیتی است که والدین مرتکب می شوند؛ متخصصان ومشاوران تربیتی معتقد هستند که آگاهی از زمان درست ارائه نکات تربیتی به کودک، توازن میان تشویق وتنبیه، برخورد مناسب درمواجه با شیطنت کودکان وبه طور کلی آشنایی با رمز و رموز تربیت از مواردی است که تمامی والدین باید نسبت به آن واقف باشند تا بتوانند فرزند پروری صحیحی داشته وافراد موثر وموفقی تربیت کنند. با بخش تربیت کودک سایت آکسان پلاس همراه باشید.

 

بزرگترین ضربه به تربیت کودک چیست!؟

عدم آگاهی خانواده ها از راهکارهای تربیتی موجب می شود کودک از ابتدا با تربیت صحیح آشنا نشود و به مرور رفتارهای نادرست در او نهادینه شود وزمانی که به سنین بزرگسالی می رسد در معرض بسیاری از آسیب های اجتماعی قرار گرفته ونسلی را قربانی کرده وجامعه را دستخوش آسیب کند؛ لذا تربیت کودک بیش از آنچه به نظر می رسد حائز اهمیت بوده وضرورت دارد والدین نسبت به آن بی تفاوت نباشند.

 

طبیعی است که تا یک سالگی تربیت کودک ضرورت ندارد زیرا تا این سنین تنها کودک نیاز به رفع نیازهای اولیه از جانب والدین خصوصا مادر دارد و تا این سن کودک متوجه امر و نهی و آموزش نکات تربیتی نمی شود ونیازمند حمایت مادر است و تربیت در مورد او موثر نیست. تا این سن والدین تنها ملزم به برطرف ساختن نیازهای اولیه کودک هم به لحاظ روانی وهم به لحاظ جسمی هستند.رفته به رفته کودک توانایی فهم سخنان والدین را پیدا کرده ومتوجه امر ونهی های آنها می شود. آموزش تربیت از یک سالگی به بعد شروع می شود ولی این به این معنی نیست که والدین از همین زمان می توانند قوانین سختی برای کودک در نظر گرفته واعمال کنند. در واقع تنها می توان در مواقعی که کودک دست به کار خطرناکی می زند تنها با گفتن نه او را از انجام کار بازداشت زیرا در این زمان متوجه حرف می شود وبه مرور وقتی به سنین دوسالگی می رسد قادر به تمیز رفتار بد وخوب شده ومی توان به شکل جدی تری تربیت کودک را آغاز کرد. از دوسالگی والدین باید در تربیت کودک جدی باشند واصول تربیتی خاصی را برای کودک مشخص کنند و این اصول را حتما رعایت کنند.

 

پدر ومادر هر دو در این امر موثر هستند و به یک میزان نقش دارند لیکن به دلیل اینکه ارتباط مادر با کودک بیشتر از پدر است و زمان بیشتری را با کودک سپری می کند،تأثیر تربیتی مادر بیشتر است. پدر زمان کمتری با کودک همراه است و در این زمان ممکن است مسائل کمتری پیش بیاید که نیاز به اعمال اصول تربیتی داشته باشد لیکن مادر به دلیل اینکه زمان بیشتری با کودک است مسائل بیشتری را شاهد است که نیاز به اعمال نکات تربیتی دارد و به دلیل همین ارتباط بیشتر مادر با کودک طبیعتا تربیت کودک بیشتر با مادر است.این به این معنی نیست که پدر نقشی نداشته و باید خود را کنار بکشد بلکه توصیه این است که حتی اگر پدر از کودک دور است در مواقعی که حضور دارد در هماهنگی با اصول تربیتی مادر کوشا باشد ودر این زمینه نظر دهد.

 

بنابر مقتضیات زمان نحوه تربیت مادربزرگ وپدربزرگ ها با والدین کودکان متفاوت است و اصول تربیتی زمان آن ها کاملا با اصول تربیتی این دوران متفاوت است. این اختلاف تربیتی وجود دارد واصولا مادربزرگ وپدربزرگ ها در رفتار با کودک بسیار عاطفی ودر موارد بسیاری غیر منطقی عمل می کنند که این رفتار به اصطلاح منجر به لوس شدن کودک می شود. این مساله اختلاف تربیتی را بوجود می آورد ودر واقع کودک متوجه نخواهد شد که نحوه درست رفتار کدام است اصولی که والدین به کار می گیرند ویا اصولی که مادربزرگ و پدربزرگ ارائه می کنند. در نتیجه دوگانگی برای او بوجود آمده ومنجر به سوءاستفاده شده ومعمولا به اهداف خود می رسد. به همین دلیل بهتر است اگر والدینی مجبور به سپردن کودک به والدین خود هستند آن ها را با اصول تربیتی خود آشنا کرده و از آن ها بخواهند این اصول را رعایت کنند حتی اگر به این اصول اعتقادی ندارند زیرا این اصول به نفع تربیت کودک است.هماهنگی در تربیت کودک مهمترین نکته ای است که باید نسبت به آن اهمیت داد و آگاه بود.

 

اهمیت عدم هماهنگی اصول تربیتی به حدی است که گفته می شود ارائه یک الگوی تربیتی غلط ولو یکسان آسیب تربیتی کمتری نسبت به اعمال اصول تربیتی صحیح لیکن غیر هماهنگ والدین به کودک می زند. زیرا کودک زمانی که مشاهده کند انجام برخی رفتارها از جانب او توسط یکی از والدین مورد شماتت قرار می گیرد و توسط والد دیگر مورد تأیید قرار می گیرد دچار دوگانگی می شود. قرار بر این است که به کودک آموزش داده شود که رفتار غلط کدام است و رفتار درست چیست و علت تربیت این است ولی زمانی که والدین خود در خصوص درست و غلط بودن رفتاری هماهنگ نیستند طبیعی است که قادر به آموزش صحیح نیستند.کودک در این شرایط دچار بهت می شود که بالاخره فلان رفتار من درست است یا خیر؟ در نتیجه این دوگانگی منجر به استرس واضطراب در او می شود زیرا نمی داند با انجام رفتاری خاص آیا مورد تنبیه قرار می گیرد یا تشویق می شود؛این مسأله تأثیر بدی بر روحیه او بجای می گذارد و کودک از این اختلاف نظر والدین سوءاستفاده می کند و فردی سوءاستفاده گر می شود. مشکل دیگری که ایجاد می شود این است که کودک بی بندوبار و حرف نشنو خواهد شد زیرا زمانی که شاهد این رفتار است که پدر برای روش تربیتی مادر ارزشی قائل نمی شود و مادر هم به همین صورت عمل می کند دیگر روش های تربیتی بر روی او موثر نخواهد بود ونتیجه ندارد و در نتیجه برای اطرافیان ارزشی قائل نخواهد بود واین مشکل به همین جا ختم نخواهد شد واین کودک در مدرسه وبعدها در اجتماع فردی بی بندوبار ،لاقید وبی مسئولیت بار خواهد آمد که هیچ اعتقادی به اصول اخلاقی نخواهد داشت.

 

تحقیر، توهین کردن ومحدودیت درتربیت کودک تأثیر بسیار بدی می گذارد. تنبیه و تحقیر موثر نیست. در مواردی والدین با یکدیگر تفاهم تربیتی دارند لیکن روش تربیتی که انتخاب کرده اند نادرست است؛ به طور نمونه یا پدر ومادری سخت گیر هستند که معتقد هستند تنبیه روش تربیت موثری برای کودک است ؛تحقیر، توهین کردن ومحدودیت در تربیت کودک تأثیر بسیار بدی می گذارد و مطمئنا پاسخ مناسبی نخواهد داشت. ممکن است برخی از والدین گمان کنند ارائه رفتارهای تند وتنبیه کودک در پاره ای از موارد شامل این حالت می شود لیکن لازم به ذکر است تمامی والدین مواردی از تنبیه و تحقیر کودک را تجربه کرده .مسلما بعد از انجام این تنبیهات پشیمان شده اند واین موارد شامل بحث نمی شود بلکه این اقدام زمانی اشتباه است که از سوی والدین به عنوان اصول تربیتی پذیرفته شده باشد ومعتقد باشند تربیت کودک تنها با تنبیه امکان پذیر است. مواردی که از روی عصبانیت وگهگاه اتفاق می افتد، خیلی نگران کننده نیست وبهتر است که والدین در این شرایط از کودک به دلیل عصبانیت ناخواسته خود عذرخواهی کنند.

 

والدین کودک را با سهل انگاری رها می کنند وبه دلیل این که تحمل سماجت کودک را ندارند بلافاصله نیازهای او را براورده می کنند.این کار باعث می شود کودک بی بندوبار بار آمده وگمان می کند هرکاری دوست دارد می تواند انجام دهد وباید به همه نیازهایش به هر قیمتی برسد. از جایی که کودک همیشه در محیط خانواده نیست و وارد اجتماع می شود زمانی که به خواسته ها نرسد واطرافیان پاسخگوی او نباشند قطعا دچار مشکل خواهد شد.

 

در صورتی که اختلافات زناشوئی زوج به حدی است که مدام با هم درگیر بوده ودر حال مشاجره هستند به طوری که روانشناس هم قادر به کمک به آن ها نباشند،جدایی بهترین گزینه است زیرا نتیجه این اختلافات در کودک احساس حقارت، ناامنی، استرس، عدم اعتماد به نفس وبزهکاری را بوجود می آورد و والدین باید تصمیم درستی را به نفع کودکان بگیرند. این امر بستگی به میزان اختلافات ونحوه برخورد والدین دارد.در مواردی والدین با یکدیگر اختلاف دارند لیکن سعی می کنند کودک متوجه این اختلافات نشود واز طرفی برخی از والدین توجهی به این امر نداشته و دائما در مقابل کودک با هم مشاجره می کنند. گاهی والدین تمایل به تربیت صحیح کودک دارند لیکن آگاهی و دانشی در این خصوص ندارند ودنبال کسب آگاهی نیستند. این والدین با ارائه رفتار تربیتی که خود گمان می کنند صحیح است تربیت کودک را مختل می کنند. این درصورتی است که در حال حاضر به دلیل حضور افراد در فضاهای اجتماعی وارائه راهکارهای تربیتی کسب آگاهی بسیار سهل و آسان شده است و توصیه می شود والدین هم در صورت عدم آگاهی از روشی تربیتی از اعمال آن بر کودکان خودداری کنند و در این راه از متخصصان کمک گیرند.

 

در درجه اول بالا بردن آگاهی در زمینه تربیت کودک بسیار راهگشا است اینکه والدین بدانند بسیاری از ویژگی های رفتاری در کودک اقتضای سن او وطبیعی است ونیازی به ارائه روش تربیتی خاصی نیست بطور مثال در یک سنی کودک لجبازی می کند ویا در سنین دیگری کودک می خواهد مستقل شود و دائما نه می گوید.بنابراین طبیعی است که رفتارهایی از آن ها سر بزند و والدین نباید برخورد خشن کنند. بعد از آگاهی والدین باید شیوه فرزندپروری درستی انتخاب کنند که بر قاطعیت استوار است یعنی والدین نه سخت گیر ونه سهل گیر هستند بلکه قاطع هستند.انتخاب قوانینی که نه سخت باشند ونه آسان اصول قاطعیت است واگر کودک از این قوانین سرپیچی کرد تنبیه خاصی که مطمئنا بدنی نیست مشخص می شود واز قبل به کودک گفته می شود واگر قانون را زیرپا گذاشت باید اجرا شود. از طرفی برای کودک باید آزادی قائل شد وزیاد اورا محدود نکرد واین روش تربیتی روشی است ما بین سخت گیری وسهل گیری اما به شکل قاطع که باید به اندازه کافی نه زیاد ونه کم اعمال شود.ضمن اینکه در کنار تمام اصول تربیتی که تعیین می شوند باید روابط عاطفی بسیاری حاکم باشد و محیط خانه را مانند یک سربازخانه در نیاوریم وحتی بهتر است که در تعیین قوانین با کودک هم فکری کنیم تا حس اعتماد را افزایش دهیم اگرچه این کار آسانی نیست لیکن نیاز به تمرین وآگاهی دارد.

 

 

 

سایر مطالب مرتبط تربیت کودک را در بخش کودک سایت آکسان پلاس مطالعه کنید.

نظر کاربران
شما عزیزان می‌توانید در این قسمت نظرات خود را ثبت کنید. (ثبت نظر)
پسندیدم
اشتراک‌گذاری:
مطالب مرتبط
عوارض تشویق کودکان

عوارض تشویق کودکان

کمک به فرزند خجالتی

کمک به فرزند خجالتی

حرف زدن با فرزندان

حرف زدن با فرزندان

تنبیه بدنی

تنبیه بدنی

اصول تربیتی 2 فرزند پسر!

اصول تربیتی 2 فرزند پسر!

بهترین راه تربیت کردن

بهترین راه تربیت کردن

ترفندهایی برای تبدیل کودکان به دوست‌دار طبیعت!

ترفندهایی برای تبدیل کودکان به...

روش آموزش حرف زدن به کودکان

روش آموزش حرف زدن به کودکان

با بی‌ادبی جنسی کودکان چه برخوردی کنیم؟!

با بی‌ادبی جنسی کودکان چه برخو...

نحوه تشویق کودکان به کار در خانه

نحوه تشویق کودکان به کار در خا...

تاثیر بازی بر تربیت کودک

تاثیر بازی بر تربیت کودک

مهارت نه گفتن به کودکان

مهارت نه گفتن به کودکان

تربیت فرزند اجتماعی و مستقل

تربیت فرزند اجتماعی و مستقل

عواقب مد برای نوجوانان

عواقب مد برای نوجوانان

برخورد مناسب با کودک لوس

برخورد مناسب با کودک لوس

بیشتر بخوانید
50 جمله معروف از بزرگان عکاسی

50 جمله معروف از بزرگان عکاسی

1396/09/02
امروز در این مقاله برای علاقه مندان به حرفه عکاسی،  50 جمله معروف و الهام بخش را از عکاسان بزرگ دنیا گذاشتیم تا منبع انگیزه ای گردد برا...
خواص درمانی ترنجبین برای کبد چرب

خواص درمانی ترنجبین برای کبد چرب

1396/12/27
فواید کندور با عسل چیست؟

فواید کندور با عسل چیست؟

1397/01/01
اسکالپشور چیست؟

اسکالپشور چیست؟

1396/07/27
محبوبترین‌ها
آشنایی با ماشین ظرفشویی

آشنایی با ماشین ظرفشویی "D164" سامسونگ

1396/11/04
محصول جدید شرکت سامسونگ یعنی ماشین ظرفشویی "D164" سامسونگ با ظرفیت 14 نفره و بازوی شستشوی خطی به یک دستیار تمام عیار برای شستشوی ظ...
با «فین پلاس

با «فین پلاس "Phyn Plus"» مصرف آب را کنترل کن...

1396/10/30
به تازگی گجت «فین پلاس "Phyn Plus"» از کمپانی تازه تاسیس بلکین در نمایشگاه "CE 2018"معرفی شده است. دستگاهی پ...
کامنت کاربر
نظر شما
1401/02/28 , 21:49
نظر شما به درستی ثبت شد و پس از تایید، نمایش داده می‌شود.
مشاهده