مکان دفن حضرت علی (ع)

1397/07/17
66 367 0

همانطور که میدا نید امیرمؤمنان علی (علیه ‏السلام) پیشوای بزرگ اسلام و امام اول شیعیان جهان در سال چهلم هجری یعنی سی سال بعد از رحلت پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) چشم از این دنیای مادی فروبست و روح بلندپروازش از تنگنای این جهان به ملکوت اعلی بال و پر گشود. با بخش دانستنی‌ها سایت آکسان پلاس همراه باشید.

مکان دفن حضرت علی (ع)

رحلت حضرت علی و مکان دفن ایشان

همانزور که شنیده اید به دستور حضرت علی (ع)، فرزندانش امام حسن (ع) و امام حسین (ع)، بدن مطهر او را در زمین مرتفعی که عرب به آن «نجف‏» می‏ گوید، مدفون ساختند. بدون اینکه مردم بدانند محل دفن حضرت علی (ع) کجاست. همانطور که میدانید علی (علیه‏السلام) شخصیت عالی قدری که با زور بازوی وی کمر کفر و سطوت شرک و بت پرستی در هم شکست و با جانبازی های مردانه ‏اش، تعالیم اسلام در سراسر عربستان گسترش یافت و مردم به دین خدا گرویدند، بواسطه کینه دیرینه‏ ای که دشمنان از وی بدل گرفته و در سینه پنهان داشته بودند، چنان از خلافت و روی کار آمدن وی نگران و ناراضی بودند که اگر دستی به قبر او پیدا می کردند، از تعرض به ساحت مقدس و مدفن مقدس آن حضرت خودداری نمی‏ نمودند. 

از این رو مدفن امیرالمؤمنان در حدود 150 سال همچنان از انظار عموم پنهان بود و فقط ائمه طاهرین و عده ‏ای از شاگردان مخصوص آن بزرگواران از محل دفن آن حضرت آگاه بودند، و در فرصتهایی که دست می ‏داد، دور از چشم دشمنان، تربت پاک شاه مردان را زیارت می کردند. با این وصف روزی هارون الرشید در بیرون کوفه که دشت وسیعی بود، به صید آهو رفت. به فرمان او اطراف بیابان را قرق کردند و از هر طرف آهوان را رم می دادند تا به تیررس خلیفه قرار گیرند. ناگهان چشم هارون الرشید به یک گله آهو افتاد و آنها را دنبال کرد، شکارچیان وی نیز تازی‏ ها و بازهای شکاری را رها کردند که نگذارند آهوان فرار کنند. آهوان به سرعت از تلی بالا رفتند و در آنجا خوابیده و آرام گرفتند. شکارچیان و هارون الرشید دیدند همین که سگها و بازهای شکاری نزدیک بلندی می رسند هر کدام به سویی پرت می ‏شوند. آهوان بدون هیچ واهمه‏ ای از بلندی به زیر می‏ آمدند و همین که سگ ها و بازهای شکاری را بطرف آنها رها می‏ کردند به نقطه مرتفع تل بالا رفته و آسوده می ‏خوابیدند ولی هر بار که سگها و بازها برای صید آنها می‏ خواستند از بلندی بالا روند به طرز اسرارآمیزی سقوط می‏ کردند. هارون و همراهان تا سه بار شاهد این وضع بودند، شکارچیان تعجب کردند و هارون حیران ماند. هارون دستور داد برای وی خیمه زدند و سفارش کرد بروند کوفه و مردی سالخورده که از اوضاع آن محل اطلاع داشته باشد پیدا نموده بیاورند پیرمردی فرتوت از قبیله بنی اسد را پیدا کردند و نزد هارون آوردند. هارون از پیرمرد پرسید:آیا راجع به این نقطه اطلاعی دارد و از گذشتگان خبری شنیده است؟ پیرمرد گفت:اگر خلیفه به من تامین بدهد که خودم و این محل در امان باشد اطلاعی که دارم در اختیار می‏ گذارم. هارون گفت:خدا را گواه می گیرم که از جانب من هیچگونه صدمه ای به تو و این محل نخواهد رسید. پیر مرد گفت:پدرم برای من نقل کرده که در زمان پدرش شیعیان عقیده داشتند که این بلندی محل حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه‏السلام است. خدا اینجا را حریم امن خود قرار داده است و هر کس بدان پناه برد در امان خواهد بود. هارون تا این را شنید از اسب پیاده شد و آب خواست و وضو گرفت و در همان نقطه به نماز ایستاد سپس خود را به زمین افکند و تا سه روز گریه و زاری کرد.... هارون دستور داد گنبدی بر آن تربت پاک بنا کردند و هر بار که به کوفه می ‏آمد به زیارت آن حضرت می‏ رفت. بدین گونه مدفن امیرالمؤمنین به دست‏ یکی از دشمنان آن حضرت کشف شد و زیارتگاه خاص و عام گردید.

 

بارگاه حضرت علی و بازسازی آن

 

بر اساس برسی ها هیچ یک از پژوهشگران و مورخان به سازی و نوسازی آستانه را -که پس از آتش سوزی انجام گرفت- به شخص معینی نسبت نمی دهند و این می رساند که اصل عمارت عضدالدوله سالم بوده و بخشی از تزیینات طعمهٔ آتش شده، سپس زیورآرایی حرم مطهر را جمع فراوانی از شیعیان و شاهان کامل کرده اند. امروزه حرم از آثار آل بویه و صحن از آثار صفویه و مجموعه این دو از شاهکارهای معماری اسلامی در جهان به شمار می رود. 

 

دوره صفویان و حرم حضرت علی

در این دوره پس از به قدرت رسیدن دودمان صفویه در ایران و بر اساس باور شاهان این دودمان به علی بن ابی طالب، تعمیرات آستانهٔ علوی را شاه اسماعیل صفوی در سال(914 قمری) (887/88 خورشیدی) آغاز کرد. در عصر شاه عباس و با طرح و نقشه و مهندسی شیخ بهایی، صحن تکمیل شد و آراستن ها و نوسازی و هدیه ها در دوران صفویه بی گسستگی ادامه یافت. شاه اسماعیل در روز 25 جمادی الثانی 914 (9 آبان 887) به بغداد رفت و در باغ پیر بوداق منزل کرد و شیعیان ازش استقبال کردند.. سپس رهسپار کربلا شد و بعد برای زیارت علی به نجف اشرف شتافت و چیزهایی گران مایه به خزانهٔ آستانهٔ علوی اهدا کرد و همهٔ حرم و رواق ها را با فرش های ابریشمین فرش نمود و چراغواره های زرین برای روشنایی روشنایی به حرم داد، و نیز شش صندوق خاتم در حرم نهاد. 

 

دوره نادرشاه افشار و حرم حضرت علی

 در سال(1156 قمری) (1121/22 خورشیدی) هنگامی که نادرشاه به زیارت نجف رفت، دستور داد که به جای کاشی های سبزرنگ -که زمان صفویان به طرح شیخ بهایی گنبد و دو گلدسته را تزیین کرده بود- همه را طلا کنند. وی هزینه ای سترگ صرف تعمیر آستانه نمود و هدیه هایی بی شمار به خزانهٔ علوی پیشکش کرد که بیشترشان تا کنون در خزانه بازمانده است. گنبد آستانه که در عصر عضدالدوله سپید بود و در زمان صفویان سبز شده بود، زمان نادر زرین شد و تاریخش را در کتیبه ایوان طلای آستانه با طلا سال 1156 قمری نگاشته اند. این کار نادرشاه تاثیر ژرفی در دل های شیعیان نهاد و جمع فراوانی از بزرگان شاعران شیعه به فارسی و عربی و ترکی و هندی اشعاری به این مناسبت سرودند. همچنین در آراستن حرم و کاشی کاری صحن کوشش بسیار کرد، از جمله آثار وی که تاکنون باقی است کاشی کاری ایوان العلمای کنار رواق به سمت شمال است که به «مقام العلماء» هم شناخته شده، در آنجا بسیاری از عالمان شیعه و برخی از بزرگان صفوی خاک اند. همسر نادرشاه رضیه بیگم دختر شاه سلطان حسین صفوی نیز هزینه بسیاری خرج تعمیرات و بازسازی اماکن متبرکه وقف کرد که اکثر کاشی کاری آستانه علوی از آنجا انجام گرفت. 

 

دوره قاجاریان و حرم حضرت علی

خوب براساس آنچه گفته شد دیدیم هریک از شاهان قاجار آثاری در این آستانه از خود بازگذاشتند، از آن جمله آغامحمدخان قاجار در سال(1211 قمری) (1175/76 خورشیدی) ضریح نقره به آستانه علوی تقدیم کرد. زمان فتحعلی شاه در سال(1235 قمری) (1199/1200 خورشیدی) تعمیراتی در آستانه انجام شد، مانند بازطلاکاری دو گلدسته. در سال (1262 قمری) (1224/25 خورشیدی) به فرمان عباس قلی خان وزیر محمدشاه ضریحی دیگر از نقره به آستانه هدیه دادند.

 

بارگاه حضرت علی در مشهد کنونی

همانطور که دیده اید در عصر حاضر آخرین تعمیرات و تزیینات حرم در صورت گرفته است. آخرین تعمیرات آستانه و آیینه کاری حرم و رواق ها تا سال 1370 قمری1332 خورشیدی انجام پذیرفت. در حال حاضر حرم صحنی بزرگ دارد و در میانش، مزار امام علی (ع) و نوح و آدم پیغمبر قرار دارد.  توسعه حرم نیز اکنون جریان دارد و تا حدود سال 1397 طول می کشد. قصیده فارسی عرفی شیرازی در مدح علی ابن ابی طالب و وصف حرم: این بارگاه کیست که گویند بی هراس کای اوج عرش سطح حضیض تو را مماس

 

 

سایر مطالب بخش دانستنی‌ها سایت آکسان پلاس را نیز مطالعه کنید.

نظر کاربران
شما عزیزان می‌توانید در این قسمت نظرات خود را ثبت کنید. (ثبت نظر)
پسندیدم
اشتراک‌گذاری:
مطالب مرتبط
جشن نوسره

جشن نوسره

مغز منسجم افراد خلاق

مغز منسجم افراد خلاق

دانستنی‌های جالب 14

دانستنی‌های جالب 14

نکات آموزش حرف زدن پرندگان

نکات آموزش حرف زدن پرندگان

دانستنی‌های جالب 26

دانستنی‌های جالب 26

عمیق ترین اقیانوس زمین کجاست؟

عمیق ترین اقیانوس زمین کجاست؟

انرژی زمین گرمایی

انرژی زمین گرمایی

دانستنی‌‎های سلول‌های سرطانی!

دانستنی‌‎های سلول‌های سرطانی!

اسراری که مهماندار های هواپیما میدانند

اسراری که مهماندار های هواپیما...

تمساح و دانستنی‌های جالب آن

تمساح و دانستنی‌های جالب آن

چه روشی برای بیدار کردن زنان از خواب مناسب است؟!

چه روشی برای بیدار کردن زنان ا...

دانستنی‌های جالب 21

دانستنی‌های جالب 21

چشمان شما چه رنگ‌هایی را نمی‌تواند ببیند؟!

چشمان شما چه رنگ‌هایی را نمی‌ت...

دانستنی‎های فال مد!

دانستنی‎های فال مد!

دانستنی‌ها و ویژگی‌های سنگ خورشید

دانستنی‌ها و ویژگی‌های سنگ خور...

بیشتر بخوانید
50 جمله معروف از بزرگان عکاسی

50 جمله معروف از بزرگان عکاسی

1396/09/02
امروز در این مقاله برای علاقه مندان به حرفه عکاسی،  50 جمله معروف و الهام بخش را از عکاسان بزرگ دنیا گذاشتیم تا منبع انگیزه ای گردد برا...
خواص درمانی ترنجبین برای کبد چرب

خواص درمانی ترنجبین برای کبد چرب

1396/12/27
فواید کندور با عسل چیست؟

فواید کندور با عسل چیست؟

1397/01/01
اسکالپشور چیست؟

اسکالپشور چیست؟

1396/07/27
محبوبترین‌ها
آشنایی با ماشین ظرفشویی

آشنایی با ماشین ظرفشویی "D164" سامسونگ

1396/11/04
محصول جدید شرکت سامسونگ یعنی ماشین ظرفشویی "D164" سامسونگ با ظرفیت 14 نفره و بازوی شستشوی خطی به یک دستیار تمام عیار برای شستشوی ظ...
اردک رباتیک افلک

اردک رباتیک افلک "Aflac"

1396/11/26
در نمایشگاه "CES 2018"، «اردک رباتیک افلک "Aflac"» که محصولی از یک شرکت به همین نام بوده، معرفی شد؛ این گجت ...
کامنت کاربر
نظر شما
1399/09/08 , 08:09
نظر شما به درستی ثبت شد و پس از تایید، نمایش داده می‌شود.
مشاهده