Warning: Use of undefined constant title - assumed 'title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 19

Warning: Use of undefined constant description - assumed 'description' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 20

Warning: Use of undefined constant keyword - assumed 'keyword' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 21

Warning: Use of undefined constant i_date - assumed 'i_date' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 25

Warning: Use of undefined constant i_date - assumed 'i_date' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 25

Warning: Use of undefined constant big_img - assumed 'big_img' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 25

Warning: Use of undefined constant name - assumed 'name' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 30

Warning: Use of undefined constant id - assumed 'id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 31

Warning: Use of undefined constant menu1 - assumed 'menu1' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 32

Warning: Use of undefined constant menu2 - assumed 'menu2' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 33
دلیل مراجعه مردم به فالگیر چیست؟!


Warning: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 70
دلیل مراجعه مردم به فالگیر چیست؟!


Warning: Use of undefined constant date - assumed 'date' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 73
1397/04/04

Warning: Use of undefined constant like - assumed 'like' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 75
31

Warning: Use of undefined constant bazdid - assumed 'bazdid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 76
538
Warning: Use of undefined constant comment - assumed 'comment' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 77
0

Warning: Use of undefined constant kholase - assumed 'kholase' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 82

افراد زیادی هنگام مواجه شدن با کوچک ترین دشواری یا برای تصمیم گیری به دنبال یک نیروی کمکی بیرونی می گردند. این افراد توانایی هایشان را باور ندارند و گمان می کنند حتما برای حل هر مشکلی باید فردی غیراز خودشان به کمک آن ها بیاید. یکی از این نیروهای کمکی، فال گیرها هستند که بسیاری اوقات با سخنانشان به مسیر زندگی افراد جهت می دهند؛ فردی که نزد فال گیر می رود، چون او را باور دارد، خودآگاه یا ناخودآگاه تلاش می کند آنچه را که از زبان فال گیر شنیده است، به حقیقت تبدیل کند. با بخش سلامت روان سایت آکسان پلاس همراه باشید.

 

<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home2/aksanplu/public_html/news.php</b> on line <b>94</b><br />
دلیل مراجعه مردم به فالگیر چیست؟!

Warning: Use of undefined constant body - assumed 'body' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 96

فردی که توانای خود را باور دارد، به جای کمک گرفتن از یک نیروی نادرست، به توانایی های خودش تکیه کرده و سعی می کند با هوشمندی راهی مناسب برای زندگی و مشکلات پیش رویش بیابد؛ پس احتمالا فردی که مدام سراغ فال گیر می رود، از مشکلات شخصیتی رنج می برد. اصلا چرا افراد پدیده های دروغینی همچون فال را باور دارند؟ فال گیر یک پیش آگهی نسبت به اتفاقات منفی و ناخوشایند به او می دهد تا او بتواند با این پیش آگهی زمانی، کنترلی بر روان خودش داشته باشد.پس پیش فال گیر رفتن در لایه های زیرین خودش مشکلی لاینحل را در ذهن فرد مراجع به همراه دارد.

 

 

فال گرفتن نشانه ای از عدم بلوغ از نگاه تحیلی رفتار متقابل، است. مهارهایی مثل بزرگ نباش و فکر نکن و ایجاد رابطه همزیستی با فال گیر که از طرف فرد مراجع کودک و از طرف فرد فال گیر والدی در کار خواهد بود که این همزیستی مرضی را ایجاد می کند. مراجع از درون حس ناامنی و ترس می کند و کودکی نابسامان دارد و والدی که دچار تعصبات و خرافات است. این کار می تواند یک بازی باشد که ما بتوانیم در آینده سراغ فال گیر برویم که ببین با من چه کردی؟! به این ترتیب می توانیم مسئولیت اتفاقات را گردن او بیندازیم و همچنان ناکامل باقی بمانیم. از نگاه رفتار درمانی شناختی، فال گیری نوعی انحراف فکری و انحراف از واقعیت است. ما با این انحراف می خواهیم خود را به امنیت برسانیم و این کار نتیجه باورها غیرمنطقی ماست؛ باورهایی از جمله اینکه من همیشه باید به قدرتی بیرون از خودم اتکا داشته باشم.

 

ممکن است افرادی که درون روانشان ضعف بیشتری را نسبت به افراد عادی تجربه می کنند، همان افرادی که سطح برانگیختگی شان در حل مسئله آن قدر زیاد است که نمی توانند برای مسئله و مشکلشان شخصا راه حلی پیدا کنند. آنچه باعث می شود سطح تنیدگی و برانگیختگی روانی ما بالا بوده و احساس یاس، ناامیدی و ناتوانی بیشتر و از سوی دیگر احساس کارآمدی و پیش بینی مثبت آینده مان کمتر باشد، همان چیزهایی است که روی عزت نفس و وضعیت روانی ما تاثیر می گذارند. بنابراین فردی که عزت نفس پایینی دارد، فردی است که به خودش مطمئن نیست و اعتماد به نفسش تخریب شده، آن قدر نگران و برانگیخته است که برای حل مسئله اش فال گیر را انتخاب می کند. فردی که به سمت فال گیر می رود بیشتر تحت تاثیر وجه کودک خودش است که ناتوان، کودک مآب و ترسیده است و نزد فال گیری می رود که او را والد فرض می کند؛ بنابراین بسیاری اوقات فردی که نزد فال گیر می رود اگرچه بزرگ سال است و به نظر کودک نمی آید اما از نظر تحلیل رفتار متقابل کودک، ترسیده و پر از اضطراب است که مسئله اش را نزد والدی جادویی می برد تا در این ارتباط والد و کودک مسئله حل شود؛ درواقع انگار می خواهد با فال گیر خود نوعی رابطه همزیستی مریض گون ایجاد کند.  رابطه ای که شاید تا شش ماهگی، کودک با مادرش دارد و در آن زمان بهنجار است. اما برای یک بزرگ سال اینکه بخواهد کودکش را در آغوش والد دیگری قرار دهد که به واسطه این همزیستی و همپنداری با او مسئله اش حل شود، به منزل عدم بلوغ و ناتوانی است.

 

زمانی که به پیش نویس زندگی و تعریف آن نگاه می کنیم، می بینیم که پیش نویس زندگی طرحی است از زندگی که در زمان بچگی ریخته شده و توسط والدین توقیت می شود، سپس با حوادث بعدی توجیه می شود و بیشترین میزان نمود آن در انتخاب هایی است که در طول زندگی داریم. وقتی در زندگی با مسئله ای رو به رو می شویم و نمی توانیم آن را حل کنیم یا سطح برانگیختگی، تنش و اضطرابمان زیاد است، درگیر آن مسئله می شویم. اگر کسی در پیش نویس خودش بخواهد به سمت راه حل های جادویی و غیرمنطقی مثل فال گیر برود، باید ببینیم که چه چیزی در سطح کودک او وجود دارد که جلوی فکر کردن و حل مسئله را در او گرفته است. دو مورد از مهارهای مهمی که مانع می شود ما بتوانیم فکر کنیم و به حل مسئله بپردازیم، اول:مهاری است به نام «فکر نکن "Don’t think"» و مهارت «بزرگ نباش "Don’t grow"». افرادی که در زمان بچگی به آن ها اجازه فکرکردن داده نشده است و یا با بیش کنترلی و بی حمایتی، والدینشان به آن ها مسئولیت نداده اند و در نتیجه آن ها بزرگ نشده اند، کودک آن ها میل به کودک مآب بودن و رفتارهای نابالغ دارند.

 

به طور کلی این افراد تحت فشار و استرس در پیش نویسشان قرار می گیرند، مهارهای «فکر نکن» و «بزرگ نباش» در آن ها فعال شده و یا بازدارنده ای به نام «دیگران را راضی نگه دار» آمیخته می شود؛ پس آن ها همچون دختر یا پسری محبوب و حرف گوش کن نزد فال گیر می روند و تا او برایشان راه حلی جادویی ارائه کند تا آن ها بتوانند مسئله شان را حل کنند. از سوی دیگر وقتی ما از پروفسور کوچولو یا کودک درون صحبت می کنیم؛ درواقع به مغز هیجانی خود که قبل از تکمیل مغزشناختی در درون ما وجود داشته اشاره می کنیم که می خواهد از طریق هیجانات خود از راه حلی جادویی و هیجان آمیز مسئله را حل کند؛ بنابراین پروفسور کوچولوی فردی که نابالغ است و بالغ او درست کار نمی کند، وقتی دچار مسئله ای می شود می خواهد به محل مسئله بپردازد و پیدا کردن یک فال گیر یا کسی که بخواهد مسئله را با چوب جادویی اش برای ما حل کند راه حلی از پیش تعیین شده و کودکانه است. فردی که نمی خواهد بپذیرد خودش باعث ایجاد این دردسر شده، سراغ فال گیر می رود تا برای وجودی حقیر که مانع ایجاد رابطه سالم در او شده است نوعی توجیه پیدا کند. بنابراین در یک کلام می توان گفت افرادی نزد فال گیر می روند که از نظر روانی کودک مآب، نابالغ و مضطرب هستند و بسیار برانگیخته اند. این افراد برای حل مسئله خود ناتوان و عاجزند.

 

به طور کلی همه دوست دارند نویدی از آینده به آن ها داده شود تا این نوید آنها را امیدوار کند و آن ها بتوانند با این امید اضطراب هایشان را کنترل کنند. اضطراب پایه بالا و نگرشی که به اضطراب انتظاری ختم می شود، یعنی من انتظار دارم بلایی بر من نازل شود یا اینکه فرد خودش را مستحق خوشبختی نمی داند و یا والدش به او می گوید خوشی کنونی تو ویران خواهدشد. فال گیر در سطح ناخودآگاه یا تحت خودآگاه با پیشگویی آینده به فرد کمک کاذبی می کند تا بتواند اضطرابش را کم کند؛ ولی افراید که دوست دارند از گذشته برایشان گفته شود تا احساس آرامش کنند، معتقدند کسی هست که چیزی می داند و قدرتمند است؛ پس من تنها نیستم. این ها بیشتر در پی معنایابی زندگی هستند و برای کنترل اضطراب وجودی شان از آن بهره می برند. آن ها نمی توانند معنایی برای وجودی که در حال تمام شدن است پیدا کنند، فکر می کنند چیزی وجود دارد که به من معنایی عمیق تر بدهد، قدرتی که فال گیر دارد به فرد این نوید را می دهد که من فردی قوی هستم و می توانم برای تو کارهایی انجام دهم، من بر تو آگاه هستم. میل بر من آگاه بودن به قبل از یک سالگی باز می گردد که مادر بر تمام نیازهای ما گاه است و می داند چطور باید نیازهای ما را برآورده کند. پس نیاز به اینکه کسی بتواند نیازهای ما را دربر گیرد نیازی کودک گون است.

 

در واقع فرد با شنیدن سخنان فال گیر به نوعی احساس امنیت دست پیدا می کند و نوعی حس همدردی بین او و فال گیر ایجاد می شود؛ حقارت، شناخته نشدن، بی معناگری و ترس از آینده ما را به سویی می بردکه گمان می کنیم کسی هست که در مورد زندگی من می داند و این به فرد حس امنیت می دهد؛ چون او وقتی مضطرب باشد و حس امنیت نکند، نمی تواند روی پای خود بایستد و در حقیقت نیاز دارد به این فکر کند که کسی همه چیز را در مورد او می داند و این فرد آگاه و قادر برای او همان فال گیر است؛ درواقع به تصور او فال گیر می تواند اضطراب او را به خاطر عدم کنترلی که بر مسائل دارد، به حداقل برسد.

 

دلیل اعتماد به فالگیر چیست؟!

دلیل اعتماد برخی از مردم به فالگیر را در ادامه بیان خواهیم کرد:

 • اینکه بخواهید تصمیم بگیرید ازدواج کنید یا نه و یا در ارتباطی باقی بمانید یا نه، دشوار است و مسئولیت سنگینی دربر دارد اما اگر فال گیر به شما بگوید این کار را انجام بده یا نده کار را برای شما ساده می کند و دیگر مسئولیت چندانی نخواهید داشت. افراد کودک مآب، ترسیده و رنجور مایلند برایشان پیشگویی شود، چون این کار آسان تر و غیرمسئولانه است.
   
 • به طور کلی افراد دوست دارند فرد دیگری جای آن ها تصمیم بگیرد و این به دلیل اول باز می گردد؛ یعنی عدم تصمیم گیری و در عین حال عدم نیاز به تفکر. وقتی شما قرار است تصمیم بگیرید باید فکر کنید، وقتی بخواهید فکر کنید باید هوش داشته باشید و اطلاعات جمع کنید و جوانب کار را بسنجید. ولی وقتی کسی جای ما تصمیم بگیرد دیگر نیازی نیست ما فکر کنیم. افرادی که دارای مهار «فکر نکن» هستند نیز بیشتر به این دلیل به سمت فال گیر می روند.
   
 • فرد گمان می کند با فال در حال معامله کردن با قدرتی است که می تواند حتی روی آینده او تاثیر بگذارد. پس فردی که قدرتی ندارد به واسطه حضور کنار فال گیر می خواهد قدرت کسب کند و این کسب قدرت که کاذب و دروغین است می تواند دلیلی برای فال گرفتن باشد.
   
 • فرد اصلا نمی داند مسئله اصلی او چیست؛ مثلا کسی که عارضه شخصیت مرزی دارد، تمام رابطه هایش با مشکل مواجه است یا روابط شکننده دارد و باید روان درمانی شود و یا شاید گرفتار بیماری دوقطبی باشد یا سطح استرس و افسردگی اش بالا باشد و به همین دلیل دنیا برایش رنگ و بویی نداشته باشد. او نمی داند مسئله اصلی، بیماری روانی اش است. درواقع او می ترسد با اصل ماجرا در درون خودش مواجه شود و ترجیح می دهد به راه حل های ساده انگارانه متوسل شود؛ پس سراغ فال گیر می رود؛ در حالی که مشکل در درون خود اوست.
   
 • نیاز به جواب های صریح و قاطع مانند بله و خیر دلیل بعدی است؛ در حالی که زندگی قطعیتی ندارد و همه چیز در دنیا نسبی است. شما اگر بهترین ازدواج را داشته باشید، شاید در آینده فکر کنید می توانستید ازدواج بهتری هم داشته باشید. اگر وارد شغلی شوید و شغل قبلی خود را کنار بگذارید، شاید در آینده به جوانب مثبت شغلی که ترک کرده اید، فکر کنید. فردی که پیش فال گیر می رود، می خواهد نسبیت در درونش کنار برود و مسئولیت فکر کردن و انتخاب کردن را از دوش خود بردارد.
   
 • هوش کم، دلیل بعدی است. تحقیقات نشان داده است، افراد کم هوش بیشتر تمایل به پدیده های دروغین دارند؛ در حالی که فرد باهوش راه حل مشکلش را می یابد و به این پدیده ها دل نمی دهد.
   
 • گاهی ما تحمل گذر زمان را نداریم و نمی توانیم صبر کنیم تا به لذت های بلندمدت برسیم؛ بنابراین لذت آنی می خواهیم. فال گیر با خوشحال کردن ما می تواند این لذت آنی را به ما بدهد.

 

ترک عادت مراجعه به فالگیر

افرادی که به فال گیر مراجعه می کنند، اگر می خواهند این رفتار را ترک کند، باید:

 • در ابتدا باید مشکلش را مشخص کند.
   
 • لازم است که در تشخیص مشکل ساده انگاری نکند؛ چون ما خیلی اوقات علائم و نشانه ها را با سبب شناسی مشکل اشتباه می گیریم؛ برای مثال اگر فردی فکر می کند مشکل از همسرش است، باید بداند مشکل واقعی او در رابطه نه چندان لذت بخش او، خودش است و باید بیاموزد در چنین ارتباطی چه واکنشی نشان دهد.
   
 • تشخیص این موضوع که برای حل مسئله به چیزی نیاز دارد.
   
 • در صورت نیاز به کمک مشاور، وکیل یا مشورت با خانواده دارد، به سمت افرادی که می توانند به او کمک کنند برود، نه افرادی که به جای او و برای او تصمیم گیرند. 
   
 • زمانی که به سمت حل مسئله می رود، انتظار این را داشته باشد که حل مسئله آنی نیست؛ چون فردی که پیش فال گیر و جادوگر می رود، به حل مسئله آنی نیاز دارد؛ در حالی که فرد باید بپذیرد که به زمان نیاز دارد تا ضمن آزمون و خطا، تجربه کسب کند و به سمت بهبودی پیش برود.
   
 • در صورتی که اگر مدام پیش فال گیر می رویم و این رفتار با اضطراب های دیگری همراه است، باید به روان شناس مراجعه کنیم تا برای سطح اضطراب و تنیدگی مان اقدامات صحیحی انجام دهیم.
   
 • زمانی که می خواهد حل مسئله کند، به قدرت، توانایی و تحلیلی دوباره در حل آن رجوع کند؛ چون گاهی اوقات که برای مسئله ای گام بر می داریم، در طی عملکردمان متوجه می شویم مسئله ما لایه های زیرینی دارد، پس ذهنی منعطف می خواهیم، نه ذهنی خشک و از پیش تعیین شده.

 

 

سایر مطالب مرتبط با سلامت روان را در سایت آکسان پلاس مطالعه کنید.


Warning: Use of undefined constant nazar - assumed 'nazar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 132
نظر کاربران
شما عزیزان می‌توانید در این قسمت نظرات خود را ثبت کنید. (ثبت نظر)
پسندیدم
اشتراک‌گذاری:

Warning: Use of undefined constant id - assumed 'id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 221
مطالب مرتبط
<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home2/aksanplu/public_html/news.php</b> on line <b>235</b><br />
شناخت بیماری افسردگی و درمان آن


Warning: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 237
شناخت بیماری افسردگی و درمان آ...

<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home2/aksanplu/public_html/news.php</b> on line <b>235</b><br />
بیماری روانی چه نشانه‌هایی دارد؟!


Warning: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 237
بیماری روانی چه نشانه‌هایی دار...

<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home2/aksanplu/public_html/news.php</b> on line <b>235</b><br />
دروغ و واکنش های شیمیایی مغز


Warning: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 237
دروغ و واکنش های شیمیایی مغز

<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home2/aksanplu/public_html/news.php</b> on line <b>235</b><br />
افسردگی حاصل از شبکه های اجتماعی


Warning: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 237
افسردگی حاصل از شبکه های اجتما...

<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home2/aksanplu/public_html/news.php</b> on line <b>235</b><br />
اضطراب منتشره


Warning: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 237
اضطراب منتشره

<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home2/aksanplu/public_html/news.php</b> on line <b>235</b><br />
بستنی باعث افزایش هوش می شود!


Warning: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 237
بستنی باعث افزایش هوش می شود!

<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home2/aksanplu/public_html/news.php</b> on line <b>235</b><br />
پرورش ذهنی جوانان


Warning: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 237
پرورش ذهنی جوانان

<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home2/aksanplu/public_html/news.php</b> on line <b>235</b><br />
شناخت شخصیت‌های وسواسی


Warning: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 237
شناخت شخصیت‌های وسواسی

<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home2/aksanplu/public_html/news.php</b> on line <b>235</b><br />
کنار آمدن با افراد همیشه مخالف


Warning: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 237
کنار آمدن با افراد همیشه مخالف

<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home2/aksanplu/public_html/news.php</b> on line <b>235</b><br />
خوش بینی و بدبینی


Warning: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 237
خوش بینی و بدبینی

<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home2/aksanplu/public_html/news.php</b> on line <b>235</b><br />
شخصیت‌شناسی با توجه به کتاب مورد علاقه افراد


Warning: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 237
شخصیت‌شناسی با توجه به کتاب مو...

<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home2/aksanplu/public_html/news.php</b> on line <b>235</b><br />
دلیل خستگی بعد از بیدار شدن از خواب


Warning: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 237
دلیل خستگی بعد از بیدار شدن از...

<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home2/aksanplu/public_html/news.php</b> on line <b>235</b><br />
شخصیت کاربران آیفون


Warning: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 237
شخصیت کاربران آیفون

<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home2/aksanplu/public_html/news.php</b> on line <b>235</b><br />
درمان وسواس مقایسه


Warning: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 237
درمان وسواس مقایسه

<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home2/aksanplu/public_html/news.php</b> on line <b>235</b><br />
عواقب کار کردن زیاد


Warning: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 237
عواقب کار کردن زیاد

بیشتر بخوانید
<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home2/aksanplu/public_html/news.php</b> on line <b>279</b><br />
50 جمله معروف از بزرگان عکاسی


Warning: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 281
50 جمله معروف از بزرگان عکاسی


Warning: Use of undefined constant date - assumed 'date' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 282
1396/09/02

Warning: Use of undefined constant kholase - assumed 'kholase' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 283
امروز در این مقاله برای علاقه مندان به حرفه عکاسی،  50 جمله معروف و الهام بخش را از عکاسان بزرگ دنیا گذاشتیم تا منبع انگیزه ای گردد برا...
<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home2/aksanplu/public_html/news.php</b> on line <b>291</b><br />
خواص درمانی ترنجبین برای کبد چرب


Warning: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 293
خواص درمانی ترنجبین برای کبد چرب


Warning: Use of undefined constant date - assumed 'date' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 294
1396/12/27
<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home2/aksanplu/public_html/news.php</b> on line <b>291</b><br />
فواید کندور با عسل چیست؟


Warning: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 293
فواید کندور با عسل چیست؟


Warning: Use of undefined constant date - assumed 'date' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 294
1397/01/01
<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home2/aksanplu/public_html/news.php</b> on line <b>291</b><br />
اسکالپشور چیست؟


Warning: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 293
اسکالپشور چیست؟


Warning: Use of undefined constant date - assumed 'date' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 294
1396/07/27
محبوبترین‌ها
<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home2/aksanplu/public_html/news.php</b> on line <b>334</b><br />
آشنایی با ماشین ظرفشویی


Warning: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 336
آشنایی با ماشین ظرفشویی "D164" سامسونگ


Warning: Use of undefined constant date - assumed 'date' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 337
1396/11/04

Warning: Use of undefined constant kholase - assumed 'kholase' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 338
محصول جدید شرکت سامسونگ یعنی ماشین ظرفشویی "D164" سامسونگ با ظرفیت 14 نفره و بازوی شستشوی خطی به یک دستیار تمام عیار برای شستشوی ظ...
<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home2/aksanplu/public_html/news.php</b> on line <b>334</b><br />
اردک رباتیک افلک


Warning: Use of undefined constant titr - assumed 'titr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 336
اردک رباتیک افلک "Aflac"


Warning: Use of undefined constant date - assumed 'date' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 337
1396/11/26

Warning: Use of undefined constant kholase - assumed 'kholase' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 338
در نمایشگاه "CES 2018"، «اردک رباتیک افلک "Aflac"» که محصولی از یک شرکت به همین نام بوده، معرفی شد؛ این گجت ...

Warning: Use of undefined constant nazar - assumed 'nazar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home2/aksanplu/public_html/news.php on line 355
کامنت کاربر
نظر شما
1400/02/28 , 06:01
نظر شما به درستی ثبت شد و پس از تایید، نمایش داده می‌شود.
مشاهده