سوپ سیب زمینی

سوپ سیب زمینی

1399/05/26
زمان پختسوپ سیب زمینی در حدود 1 ساعت و 20 دقیقه میباشد. سوپ سیب زمینی را می توانید به عنوان میان وعده، شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سوپ سیب زمینی برای 2 نفر مناسب میباشد.
سوپ هویج و زنجبیل

سوپ هویج و زنجبیل

1399/05/26
زمان آماده سازی مواد اولیه سوپ هویج و زنجبیل حدودا 15 دقیقه و زمان پخت سوپ هویج و زنجبیل در حدود 1 ساعت می باشد. سوپ هویج و زنجبیل را می توانید به عنوان نهار، میان وعده، شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور ت...
سوپ سرماخوردگی

سوپ سرماخوردگی

1399/05/26
زمان پخت سوپ سرماخوردگی در حدود 40 دقیقه می باشد. سوپ سرماخوردگی را می توانید به عنوان نهار، میان وعده و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سوپ سرماخوردگی برای 4 نفر مناسب می باشد.
کوکوی اسفناج

کوکوی اسفناج

1399/05/26
کوکوی اسفناج یک غذای رژیمی بوده و برای بیماران دیابتی مناسب است.
آش غوره

آش غوره

1399/05/25
زمان آماده سازی مواد اولیه آش غوره حدودا 30 دقیقه و زمان پخت آش غوره در حدود 1 ساعت و 30 دقیقه میباشد. آش غوره را می توانید به عنوان نهار، میان وعده، شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه آش غوره برای&nbs...
سوپ بوقلمون

سوپ بوقلمون

1399/05/25
زمان آماده سازی مواد اولیه سوپ بوقلمون حدودا 50 دقیقه و زمان پخت سوپ بوقلمون در حدود 10 دقیقه میباشد. سوپ بوقلمون را می توانید به عنوان نهار، میان وعده، شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سوپ بوقلمون ب...
آش بادمجان

آش بادمجان

1399/05/25
زمان آماده سازی مواد اولیه آش بادمجان حدودا 30 دقیقه و زمان پخت آش بادمجان در حدود 3 ساعت میباشد. آش بادمجان را می توانید به عنوان نهار، شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه آش بادمجان برای 5 نفر&nb...
سوپ نخود فرنگی با برنج

سوپ نخود فرنگی با برنج

1399/05/25
زمان آماده سازی مواد اولیه سوپ نخود فرنگی حدودا 15 دقیقه و زمان پخت سوپ نخود فرنگی در حدود 40 دقیقه میباشد. سوپ نخود فرنگی را می توانید به عنوان میان وعده، شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سوپ نخود ف...
کوکوی اسفناج

کوکوی اسفناج

1398/05/02
زمان آماده سازی مواد اولیه کوکوی اسفناج حدودا 30 دقیقه و زمان پخت کوکوی اسفناج در حدود 20 دقیقه میباشد. کوکوی اسفناج را می توانید به عنوان نهار، میان وعده، شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه کوکوی...
سوپ کدو حلوایی

سوپ کدو حلوایی

1398/05/02
زمان آماده سازی مواد اولیه سوپ کدو حلوایی حدودا 15 دقیقه و زمان پخت سوپ کدو حلوایی در حدود 45 دقیقه میباشد. سوپ کدو حلوایی را می توانید به عنوان نهار، میان وعده، شام، پیش غذا و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه...
کوکوی آجیل

کوکوی آجیل

1398/05/02
زمان آماده سازی مواد اولیه کوکوی آجیل حدودا 30 دقیقه و زمان پخت کوکوی آجیل در حدود 30 دقیقه میباشد. کوکوی آجیل را می توانید به عنوان نهار، شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه کوکوی آجیل برای 6...
کوکو سیب زمینی و هویج

کوکو سیب زمینی و هویج

1398/05/01
در این مطلب طرز تهیه کوکو سیب زمینی و هویج را مطالعه خواهید کرد. با بخش پیش غذا سایت آکسان پلاس همراه باشید.  
آش انار

آش انار

1398/05/01
زمان آماده سازی مواد اولیه آش انار حدودا 30 دقیقه و زمان پخت آش انار در حدود 2 ساعت میباشد. آش انار را می توانید به عنوان نهار، شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه آش انار برای 4 نفر مناسب میب...
سوپ دکتر مانو

سوپ دکتر مانو

1398/05/01
زمان آماده سازی مواد اولیه سوپ دکتر مانو حدودا 15 دقیقه و زمان پخت سوپ دکتر مانو در حدود 45 دقیقه میباشد. سوپ دکتر مانو را می توانید به عنوان میان وعده و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سوپ دکتر مانو...
سوپ مرغ مکزیکی

سوپ مرغ مکزیکی

1398/05/01
زمان آماده سازی مواد اولیه سوپ مرغ مکزیکی حدودا 15 دقیقه و زمان پخت سوپ مرغ مکزیکی در حدود 1 ساعت میباشد. سوپ مرغ مکزیکی را می توانید به عنوان نهار، میان وعده و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سوپ مر...
کوکو سبزی قالبی

کوکو سبزی قالبی

1398/05/01
زمان آماده سازی مواد اولیه کوکو سبزی قالبی حدودا 15 دقیقه و زمان پخت و انتظار کوکو سبزی قالبی در حدود 45 دقیقه میباشد. کوکوسبزی قالبی را می توانید به عنوان نهار، شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه...
کوکو کدو حلوایی

کوکو کدو حلوایی

1398/05/01
زمان پخت کوکو کدو حلوایی در حدود 30 دقیقه میباشد. کوکو کدو حلوایی را می توانید به عنوان نهار، شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه کوکو کدو حلوایی برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش پیش غذا سایت آکسان ...
سوپ سیر و عدس

سوپ سیر و عدس

1398/04/22
زمان آماده سازی مواد اولیه سوپ سیر و عدس حدودا 10 دقیقه و زمان پخت و انتظار سوپ سیر و عدس در حدود 1 ساعت و 30 دقیقه میباشد. سوپ سیر و عدس را می توانید به عنوان شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سوپ سی...
سوپ سبزیجات

سوپ سبزیجات

1398/04/22
زمان آماده سازی مواد اولیه سوپ سبزیجات حدودا 15 دقیقه و زمان پخت و انتظار آن در حدود 35 دقیقه میباشد. سوپ سبزیجات را می توانید به عنوان شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سوپ سبزیجات برای 4 نفر&nb...
سوپ ورمیشل

سوپ ورمیشل

1398/04/21
زمان پخت سوپ ورمیشل در حدود 20 دقیقه میباشد. سوپ ورمیشل را می توانید به عنوان پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سوپ ورمیشل برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش پیش غذا سایت آکسان پلاس همراه باشید. &nbs...
کوکو قارچ و سیب زمینی

کوکو قارچ و سیب زمینی

1398/04/21
زمان آماده سازی مواد اولیه کوکو قارچ و سیب زمینی حدودا 20 دقیقه و زمان پخت و انتظار کوکو قارچ و سیب زمینی در حدود 10 دقیقه میباشد. کوکو قارچ و سیب زمینی را می توانید به عنوان نهار، شام و پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد او...
کوکو نخودچی

کوکو نخودچی

1398/04/21
زمان آماده سازی مواد اولیه کوکو نخودچی حدودا 10 دقیقه و زمان پخت و انتظار کوکو نخودچی در حدود 10 دقیقه میباشد. کوکوی نخودچی را می توانید به عنوان نهار، شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه کوکو نخود...
سوپ قارچ و جو

سوپ قارچ و جو

1398/04/21
زمان آماده سازی مواد اولیه سوپ قارچ و جو حدودا 15 دقیقه و زمان پخت و انتظار سوپ قارچ و جو در حدود 3 ساعت و 30 دقیقه میباشد. سوپ قارچ و جو را می توانید به عنوان میان وعده، شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و د...
کوکو سبزی

کوکو سبزی

1398/04/21
زمان آماده سازی مواد اولیه کوکو سبزی حدودا 15 دقیقه و زمان پخت و انتظار کوکو سبزی در حدود 15 دقیقه میباشد. کوکوسبزی را می توانید به عنوان نهار، میان وعده، شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه کوکو سبزی ب...
سوپ سبزیجات با پاستا

سوپ سبزیجات با پاستا

1398/04/21
زمان پخت و انتظار سوپ سبزیجات با پاستا در حدود 30 دقیقه میباشد. سوپ سبزیجات را می توانید به عنوان میان وعده، شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سوپ سبزیجات با پاستا برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش...
پیراشکی سوسیس

پیراشکی سوسیس

1398/02/31
زمان آماده سازی مواد اولیه پیراشکی سوسیسحدودا 1 ساعت و زمان پخت و انتظار آن در حدود 30دقیقه میباشد. پیراشکی سوسیس را می توانید به عنوان میان وعده، پیش غذا و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 4 نفر&nbs...
آش گندم بدون گوشت

آش گندم بدون گوشت

1397/07/13
همانطور که میدانید آش گندم جزو آش و حلیم میباشد. زمان آماده سازی مواد اولیه آش گندم حدودا یک ساعت و پنج دقیقه است. زمان پخت و انتظار آش گندم حدود یک ساعت و نیم است. توجه نمایید مقدار مواد مورد نیازآش گندم برای 4 نفر مناسب است . با بخش پیش غذا سایت آک...
آش ماست

آش ماست

1397/07/10
زمان آماده سازی مواد اولیه آش ماست حدودا 15 دقیقه و زمان پخت آش ماست در حدود 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد. آش ماست را می توانید به عنوان ناهار، شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه آش ماست برای 1 نفر مناسب میباشد. با بخش ...
آش کشک و جعفری

آش کشک و جعفری

1397/03/09
زمان آماده سازی مواد اولیه آش کشک و جعفری حدود 15 دقیقه و زمان پخت و انتظار آش کشک و جعفری در حدود 30 دقیقه می باشد. آش کشک و جعفری را می توانید به عنوان نهار و یا میان وعده سرو کنید. همچنین میتوان در ماه رمضان به عنوان افطار میل کرد. ...
سوپ سبزیجات

سوپ سبزیجات

1396/10/21
زمان پخت و انتظار سوپ سبزیجات در حدود 30 دقیقه می باشد. سوپ سبزیجات را می توانید به عنوان میان وعده، شام و پیش غذا سرو کنید. همچنین میتوانید در ماه رمضان به عنوان افطار میل کنید. توجه داشته باشید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه این سوپ برای 4 نفر مناسب...
طرز تهیه سوپ قارچ و جو

طرز تهیه سوپ قارچ و جو

1396/10/19
زمان آماده سازی مواد اولیه سوپ قارچ و جو حدودا 15 دقیقه و زمان پخت و انتظار آن هم در حدود 3 ساعت و 30 دقیقه می باشد. سوپ قارچ و جو را می توانید به عنوان میان وعده، شام و پیش غذا سرو کنید. همچنین میتوان در ماه رمضان به عنوان افطار میل کنید. توجه داشته...
 سوپ سبزیجات چربی‎سوز

سوپ سبزیجات چربی‎سوز

1396/10/16
زمان آماده سازی مواد اولیه سوپ سبزیجات چربی سوز حدودا 15 دقیقه و زمان پخت و انتظار آن در حدود 35 دقیقه می باشد. سوپ سبزیجات را می توانید در وعده شام و پیش غذا سرو کنید. همچنین می توانید در ماه رمضان به عنوان افطار میل کنید. توجه داشته باشید مقدار موا...
بیشتر بخوانید
50 جمله معروف از بزرگان عکاسی

50 جمله معروف از بزرگان عکاسی

1396/09/02
امروز در این مقاله برای علاقه مندان به حرفه عکاسی،  50 جمله معروف و الهام بخش را از عکاسان بزرگ دنیا گذاشتیم تا منبع انگیزه ای گردد برا...
خواص درمانی ترنجبین برای کبد چرب

خواص درمانی ترنجبین برای کبد چرب

1396/12/27
فواید کندور با عسل چیست؟

فواید کندور با عسل چیست؟

1397/01/01
اسکالپشور چیست؟

اسکالپشور چیست؟

1396/07/27
محبوبترین‌ها
آشنایی با ماشین ظرفشویی

آشنایی با ماشین ظرفشویی "D164" سامسونگ

1396/11/04
محصول جدید شرکت سامسونگ یعنی ماشین ظرفشویی "D164" سامسونگ با ظرفیت 14 نفره و بازوی شستشوی خطی به یک دستیار تمام عیار برای شستشوی ظ...
میدان نقش جهان اصفهان

میدان نقش جهان اصفهان

1396/10/29
میدان مرکزی شهر اصفهان که در قلب مجموعه تاریخی نقش جهان قرار دارد. میدان «نقش جهان» با نام تاریخی «میدان شاه» است که...
مشاهده