شکلات نارگیلی

شکلات نارگیلی

1398/05/21
زمان آماده سازی مواد اولیه شکلات نارگیلی حدودا 40 دقیقه و زمان پخت شکلات نارگیلی در حدود 10 دقیقه میباشد. شکلات نارگیلی را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه شکلات نارگیلی برای 12 نفر م...
خامه کاراملی

خامه کاراملی

1398/05/21
زمان آماده سازی مواد اولیه خامه کاراملی حدودا 1 ساعت است. خامه کاراملی را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. با بخش دسر سایت آکسان پلاس همراه باشید.   ...
دسر موز شکلاتی

دسر موز شکلاتی

1398/05/21
زمان آماده سازی مواد اولیه دسر موز شکلاتی حدودا 30 دقیقه است. موز شکلاتی را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه دسر موز شکلاتی برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش دسر سایت آکسان پلاس هم...
ژله نعنا

ژله نعنا

1398/05/21
زمان آماده سازی مواد اولیه ژله نعنا حدودا 1 ساعت است. ژله نعنا را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه ژله نعنا برای 8 نفر مناسب میباشد. با بخش دسر سایت آکسان پلاس همراه باشید.   ...
طرز تهیه بستنی سنتی

طرز تهیه بستنی سنتی

1398/05/21
زمان آماده سازی مواد اولیه بستنی سنتی حدودا 30 دقیقه است. بستنی سنتی را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه بستنی سنتی برای 2 نفر مناسب میباشد. با بخش دسر سایت آکسان پلاس همراه باشید. &nbs...
کیک تیرامیسو

کیک تیرامیسو

1398/05/21
زمان آماده سازی مواد اولیه کیک تیرامیسو حدودا 30 دقیقه و زمان پخت کیک تیرامیسو در حدود 10 دقیقه میباشد. چیز کیک را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه کیک تیرامیسو برای 4 ...
کرم بروله زنجبیلی

کرم بروله زنجبیلی

1398/05/20
زمان آماده سازی مواد اولیه کرم بروله زنجبیلی حدودا 20 دقیقه است و زمان پخت کرم بروله زنجبیلی در حدود 40 دقیقه میباشد. کرم بروله زنجبیلی را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه کرم بروله زنجبیلی برا...
کارامل شیری

کارامل شیری

1398/05/20
زمان آماده سازی مواد اولیه کارامل شیری حدودا 30 دقیقه و زمان پخت کارامل شیری در حدود 1 ساعت میباشد. کارامل شیری را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه کارامل شیری برای 8 ن...
انگور ژله‌ای

انگور ژله‌ای

1398/05/20
زمان آماده سازی مواد اولیه انگور ژله‌ای حدودا 20 دقیقه است. انگور ژله ای را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 8 نفر مناسب میباشد. با بخش دسر سایت آکسان پلاس همراه باشید....
کاسترد لیمویی چای سبز

کاسترد لیمویی چای سبز

1398/05/20
زمان آماده سازی مواد اولیه کاسترد لیمویی چای سبز حدودا 40 دقیقه و زمان پخت و انتظار کاسترد لیمویی چای سبز در حدود 40 دقیقه میباشد. کاسترد لیمویی چای سبز را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اول...
موس توت فرنگی

موس توت فرنگی

1398/05/20
زمان آماده سازی مواد اولیه موس توت فرنگی حدودا 1 ساعت است. موس توت فرنگی را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه موس توت فرنگی برای 12 نفر مناسب میباشد. با بخش دسر سایت آکسان پلاس هم...
دسر شیک پنیر

دسر شیک پنیر

1398/05/20
زمان آماده سازی مواد اولیه دسر شیک پنیر حدودا 15 دقیقه و زمان پخت دسر شیک پنیر حدود 20 دقیقه میباشد. دسر پنیر و گیلاس را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه دسر شیک پنیر برای 4...
اسلایس لیمو

اسلایس لیمو

1398/05/15
زمان آماده سازی مواد اولیه اسلایس لیمو حدودا 20 دقیقه و زمان پخت اسلایس لیمو در حدود 40دقیقه میباشد. اسلایس لیمو را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه اسلایس لیمو برای 6 نفر مناسب میباش...
تهیه شله زرد در فر

تهیه شله زرد در فر

1398/05/15
زمان آماده سازی مواد اولیه شله زرد حدودا 15 دقیقه و زمان پخت شله زرد در حدود 3 ساعت میباشد. شله زرد را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه شله زرد برای 10 نفر مناسب میباشد. با بخش دسر سا...
دسر پاناکوتا

دسر پاناکوتا

1398/05/14
زمان آماده سازی مواد اولیه دسر پاناکوتا حدودا 20 دقیقه است. دسر پاناکوتا با سس میوه را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه دسر پاناکوتا برای 6 نفر مناسب میباشد. با بخش دسر سایت آکسان پلاس همراه با...
پودینگ سیب و موز

پودینگ سیب و موز

1398/05/14
زمان آماده سازی مواد اولیه پودینگ سیب و موز حدودا 30 دقیقه و زمان پخت پودینگ سیب و موز در حدود 40 دقیقه میباشد. پودینگ سیب و موز را می توانید به عنوان صبحانه و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه پودینگ سیب و موز...
بستنی تیرامیسو

بستنی تیرامیسو

1398/05/13
زمان آماده سازی مواد اولیه بستنی تیرامیسو حدودا 30 دقیقه است. بستنی تیرامیسو را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه بستنی تیرامیسو برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش دسر سایت آکسان پلاس همراه باشید. ...
دسر ماست و آناناس

دسر ماست و آناناس

1398/05/13
زمان آماده سازی مواد اولیه دسر ماست و آناناس حدودا 2 ساعت است. دسر ماست و آناناس را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه دسر ماست و آناناس برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش دسر سایت آکسان پلاس همراه ...
ژله شیرموز

ژله شیرموز

1398/05/13
زمان آماده سازی مواد اولیه ژله شیرموز حدودا 15 دقیقه است. ژله شیرموز را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه ژله شیرموز برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش دسر سایت آکسان پلاس همراه باشید.   ...
سوفله لیمو

سوفله لیمو

1398/05/13
زمان آماده سازی مواد اولیه سوفله لیمو حدودا 20 دقیقه و زمان پخت و انتظار سوفله لیمو در حدود 15 دقیقه میباشد. سوفله لیمو را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سوفله لیم...
دسر کاپوچینو

دسر کاپوچینو

1398/05/10
زمان آماده سازی مواد اولیه دسر کاپوچینو حدودا 1 ساعت است. دسر کاپوچینو را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه دسر کاپوچینو برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش دسر سایت آکسان پلاس همراه ...
موس شکلاتی

موس شکلاتی

1398/04/16
زمان آماده سازی مواد اولیه موس شکلاتی حدودا 30 دقیقه است. موس شکلاتی را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه موس شکلاتی برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش دسر سایت آکسان پلاس همراه باشی...
مسقطی شیرازی

مسقطی شیرازی

1398/04/16
زمان پخت و انتظار مسقطی شیرازی در حدود 4 ساعت میباشد. مسقطی شیرازی را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه مسقطی شیرازی برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش دسر سایت آکسان پلاس همراه باشید. ...
کلوچه گوشت

کلوچه گوشت

1398/04/16
زمان آماده سازی مواد اولیه کلوچه گوشت حدودا 15 دقیقه و زمان پخت و انتظار کلوچه گوشت در حدود 1 ساعت میباشد. کلوچه گوشت را می توانید به عنوان نهار، میان وعده و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه کلوچه گوشت برای&nb...
بستنی گردویی

بستنی گردویی

1398/04/15
زمان آماده سازی مواد اولیه بستنی گردویی حدودا 1 ساعت است. بستنی گردویی را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه بستنی گردویی برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش دسر سایت آکسان پلاس همراه باشید.  ...
ژله لیمو و کرم کارامل نارگیلی

ژله لیمو و کرم کارامل نارگیلی

1398/04/15
زمان آماده سازی مواد اولیه ژله لیمو و کرم کارامل نارگیلی حدودا 30 دقیقه است. ژله لیمو و کرم کارامل نارگیلی را می توانید به عنوان پیش غذا و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه ژله لیمو و کرم کارامل نارگیلی برای 4 نفر&n...
دسر طالبی

دسر طالبی

1398/04/15
زمان آماده سازی مواد اولیه دسر طالبی حدودا 45 دقیقه است. دسر طالبی را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه دسر طالبی برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش دسر سایت آکسان پلاس همراه باشید.   ...
دسر گیلاس

دسر گیلاس

1398/04/15
در این مطلب طرز تهیه دسر گیلاس را مطالعه خواهید کرد. با بخش دسر سایت آکسان پلاس همراه باشید.   ...
دسر کاسترد

دسر کاسترد

1398/04/15
زمان آماده سازی مواد اولیه دسر کاسترد حدودا 15 دقیقه و زمان پخت و انتظار دسر کاسترد در حدود 15 دقیقه میباشد. دسر کاسترد را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه دسر کاسترد برای 4 نفر ...
اسموتی موز

اسموتی موز

1398/04/15
زمان آماده سازی مواد اولیه اسموتی موز حدودا 10 دقیقه می باشد. اسموتی موز را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه اسموتی موز برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش دسر سایت آکسان پلا...
بیشتر بخوانید
50 جمله معروف از بزرگان عکاسی

50 جمله معروف از بزرگان عکاسی

1396/09/02
امروز در این مقاله برای علاقه مندان به حرفه عکاسی،  50 جمله معروف و الهام بخش را از عکاسان بزرگ دنیا گذاشتیم تا منبع انگیزه ای گردد برا...
خواص درمانی ترنجبین برای کبد چرب

خواص درمانی ترنجبین برای کبد چرب

1396/12/27
فواید کندور با عسل چیست؟

فواید کندور با عسل چیست؟

1397/01/01
اسکالپشور چیست؟

اسکالپشور چیست؟

1396/07/27
مشاهده