سالاد پانزانلا

سالاد پانزانلا

1398/05/23
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد پانزانلا حدودا 30 دقیقه است. سالاد پانزانلا را می توانید به عنوان میان وعده و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد پانزانلا برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش سالاد سایت آکس...
سالاد نیس

سالاد نیس

1398/05/23
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد نیس حدودا 15 دقیقه است. سالاد نیس را می توانید به عنوان میان وعده و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد نیس برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش سالاد سایت آکسان پلاس  ه...
سالاد لوبیا سبز با تخم مرغ

سالاد لوبیا سبز با تخم مرغ

1398/05/23
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد لوبیا سبز با تخم مرغ حدودا 15 دقیقه و زمان پخت سالاد لوبیا سبز با تخم مرغ در حدود 15 دقیقه میباشد. سالاد لوبیا سبز را می توانید به عنوان شام و یا پیش غذا سرو کنید.  توجه نمایید مقدار مواد اولیه و ...
سالاد برنج

سالاد برنج

1398/05/23
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد برنج حدودا 15 دقیقه و زمان پخت سالاد برنج حدود 30 دقیقه میباشد. سالاد برنج را می توانید به عنوان پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد برنج برای 4 نفر مناسب میباشد....
سالاد مرغ و کدو

سالاد مرغ و کدو

1398/05/23
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد مرغ و کدو حدودا 20 دقیقه و زمان پخت سالاد مرغ و کدو حدود 10 دقیقه میباشد. سالاد مرغ و کدو را می توانید به عنوان شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد مرغ و کدو ...
سالاد آواکادو و گریپ فروت

سالاد آواکادو و گریپ فروت

1398/05/23
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد آواکادو و گریپ فروت حدودا 15 دقیقه است. سالاد آواکادو و گریپ فروت را می توانید به عنوان پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد آواکادو و گریپ فروت برای 4 نفر مناسب میباشد...
سالاد مکزیکی

سالاد مکزیکی

1398/04/31
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد مکزیکی حدودا 15 دقیقه و زمان پخت سالاد مکزیکی در حدود 1 ساعت میباشد. سالاد مکزیکی را می توانید به عنوان پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد مکزیکی برای 10 نفر&nbs...
سالاد سبز با انبه

سالاد سبز با انبه

1398/04/31
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد سبز با انبه حدودا 15 دقیقه است. سالاد سبز را می توانید به عنوان پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد سبز با انبه برای 8 نفر مناسب میباشد. با بخش سالاد سایت آکسان پلاس  ...
سالاد استیک

سالاد استیک

1398/04/31
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد استیک حدودا 20 دقیقه و زمان پخت سالاد استیک در حدود 1 ساعت میباشد. سالاد استیک را می توانید به عنوان نهار و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 6 نفر مناسب میباشد. ...
سالاد پانتسکا

سالاد پانتسکا

1398/04/31
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد پانتسکا حدودا 1 ساعت و زمان پخت سالاد پانتسکا در حدود 40 دقیقه میباشد. سالاد پانتسکا را می توانید به عنوان پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد پانتسکا برای 4 نفر ...
سالاد ذرت و لوبیا قرمز

سالاد ذرت و لوبیا قرمز

1398/04/30
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد ذرت و لوبیا قرمز حدودا 15 دقیقه و زمان پخت و انتظار سالاد ذرت و لوبیا قرمز در حدود 15 دقیقه میباشد. سالاد ذرت و لوبیا قرمز را می توانید به عنوان پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور ته...
سالاد آووکادو

سالاد آووکادو

1398/04/30
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد آووکادو حدودا 15 دقیقه است. سالاد آووکادو را می توانید به عنوان پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد آووکادو برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش سالاد سایت آکسان پلاس  همرا...
سالاد هویج و پسته

سالاد هویج و پسته

1398/04/30
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد هویج و پسته حدودا 15 دقیقه و زمان پخت و انتظار سالاد هویج و پسته در حدود 10دقیقه میباشد. سالاد هویج را می توانید به عنوان پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد هویج و پسته بر...
تهیه سس هزار جزیره در خانه

تهیه سس هزار جزیره در خانه

1398/03/09
در این مطلب طرز تهیه سس هزارجزیره خانگی را مطالعه خواهید کرد. با بخش سالاد سایت آکسان پلاس  همراه باشید.   ...
سالاد گوجه کبابی یونانی

سالاد گوجه کبابی یونانی

1398/03/08
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد گوجه کبابی یونانی حدودا 10دقیقه و زمان پخت و انتظار آن در حدود 20دقیقه میباشد. سالاد گوجه کبابی یونانی را می توانید به عنوان میان وعده و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد ...
ترشی سالاد فصل

ترشی سالاد فصل

1398/03/08
زمان آماده سازی مواد اولیه ترشی سالاد فصل حدودا 30دقیقه و زمان پخت و انتظار آن در حدود 30دقیقه میباشد. ترشی سالاد فصل را می توانید به عنوان پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 12 نفر مناسب میباشد....
سالاد سیسیلی

سالاد سیسیلی

1398/03/08
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد سیسیلی حدودا 15 دقیقه است. سالاد سیسیلی را می توانید به عنوان میان وعده، شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد سیسیلی برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش سالاد سایت آکسا...
سالاد مفید برای پوست و مو

سالاد مفید برای پوست و مو

1398/03/08
سالاد مفید برای پوست و مو باید حاوی ویتامین ها این گروه ها باشد. با بخش سالاد سایت آکسان پلاس  همراه باشید.   ...
طرز تهیه سالاد اندونزی

طرز تهیه سالاد اندونزی

1398/03/08
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد اندونزی حدودا 6 ساعت است. سالاد اندونزی را می توانید به عنوان صبحانه، نهار، میان وعده، شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد اندونزی برای 6 نفر مناسب میباشد. با بخش ...
طرز تهیه سالاد کورن

طرز تهیه سالاد کورن

1398/03/08
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد کورن حدودا 15 دقیقه است. سالاد کورن را می توانید به عنوان میان وعده و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد کورن برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش سالاد سایت آکسان پلاس ...
تهیه سالاد انار

تهیه سالاد انار

1397/04/06
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد انار حدودا 1 ساعت است. سالاد انار را می توانید به عنوان ناهار، میان وعده، شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه داشته باشید که مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد انار در بخش سالاد سایت آکسان پلاس برای 4 نفر ...
تهیه سالاد اندونزی

تهیه سالاد اندونزی

1397/04/06
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد اندونزی حدودا 6 ساعت است. سالاد اندونزی را می توانید به عنوان صبحانه، ناهار، میان وعده، شام و یا پیش غذا سرو کنید.  توجه داشته باشید که مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد اندونزی برای 6 نفر مناسب می با...
سالاد رژیمی گل کلم و تن ماهی

سالاد رژیمی گل کلم و تن ماهی

1397/04/06
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد رژیمی گل کلم و تن ماهی حدودا 20 دقیقه  است. سالاد رژیمی گل کلم و تن ماهی را می توانید به عنوان ناهار، شام و یا پیش غذا سرو کنید.  توجه داشته باشید که مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد رژیمی گل کلم و ت...
سالاد رژیمی هفت رنگ

سالاد رژیمی هفت رنگ

1397/04/06
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد رژیمی هفت رنگ حدودا 15 دقیقه است. سالاد هفت رنگ رژیمی را می توانید به عنوان شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه داشته باشید که مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد رژیمی هفت رنگ  در بخش سالاد سایت آکسان پلاس برای...
تهیه سالاد فصل

تهیه سالاد فصل

1397/04/06
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد فصل حدودا 15 دقیقه است. سالاد فصل را می توانید به عنوان میان وعده، پیش غذا و یا دسر سرو کنید. توجه داشته باشید که مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد فصل در بخش سالاد سایت آکسان پلاس برای  4 نفر مناسب م...
تهیه سالاد ذرت

تهیه سالاد ذرت

1397/04/06
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد ذرت حدودا 15 دقیقه است. سالاد ذرت را می توانید به عنوان میان وعده، پیش غذا و یا دسر سرو کنید. توجه داشته باشید که مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد ذرت در بخش سالاد سایت آکسان پلاس برای 4 نفر مناسب می...
سالاد اسفناج مکزیکی

سالاد اسفناج مکزیکی

1397/01/24
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد اسفناج مکزیکی حدودا 15 دقیقه می‌باشد. سالاد اسفناج مکزیکی را می‌توانید به عنوان پیش‌غذا سرو کنید. توجه داشته باشید که مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد اسفناج مکزیکی در بخش سالاد سایت آکسان پلاس برای ...
آموزش سالاد پانزانلای توت‌فرنگی

آموزش سالاد پانزانلای توت‌فرنگی

1396/08/08
با آموزش سالاد پانزانلای توت‌فرنگی از بخش سالاد سایت آکسان پلاس با شما همراه هستیم. سالاد پانزانلای توت‌فرنگی خیلی ساده و خوشمزه است. می‌توانید نان رو از قبل آماده کرده هر زمانی که علاقه‌مند بودید خیلی سریع سالاد را درست کنید. ...
سالاد کدو و کینوا

سالاد کدو و کینوا

1396/07/30
این بار در بخش آشپزی، آموزش یک سالاد خوشمزه را قرار دادیم که در کنار خواص زیاد کدو و کینوا، بافت و طعم جالبی هم دارد. سالاد کدو و کینوا از مجموعه دستورات غذایی است که طرز تهیه آن را در بخش سالاد سایت آکسان پلاس قرار داده‌ایم. ...
سالاد گوجه و موتزارلا

سالاد گوجه و موتزارلا

1396/07/30
شما می‌توانید این سالاد خوشمزه را به راحتی تهیه کنید زیرا در تهیه این سالاد از گوجه و پنیر موتزارلا بعنوان مواد اصلی استفاده خواهد شد و سایر مواد لازم در دسترس خواهد بود. سالاد گوجه و موتزارلا از مجموعه دستورات غذایی است که در بخش سالاد سایت آکس...
بیشتر بخوانید
50 جمله معروف از بزرگان عکاسی

50 جمله معروف از بزرگان عکاسی

1396/09/02
امروز در این مقاله برای علاقه مندان به حرفه عکاسی،  50 جمله معروف و الهام بخش را از عکاسان بزرگ دنیا گذاشتیم تا منبع انگیزه ای گردد برا...
خواص درمانی ترنجبین برای کبد چرب

خواص درمانی ترنجبین برای کبد چرب

1396/12/27
فواید کندور با عسل چیست؟

فواید کندور با عسل چیست؟

1397/01/01
اسکالپشور چیست؟

اسکالپشور چیست؟

1396/07/27
مشاهده