سالاد پانزانلا

سالاد پانزانلا

1398/05/23
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد پانزانلا حدودا 30 دقیقه است. سالاد پانزانلا را می توانید به عنوان میان وعده و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد پانزانلا برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش سالاد سایت آکس...
سالاد نیس

سالاد نیس

1398/05/23
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد نیس حدودا 15 دقیقه است. سالاد نیس را می توانید به عنوان میان وعده و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد نیس برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش سالاد سایت آکسان پلاس  ه...
سالاد لوبیا سبز با تخم مرغ

سالاد لوبیا سبز با تخم مرغ

1398/05/23
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد لوبیا سبز با تخم مرغ حدودا 15 دقیقه و زمان پخت سالاد لوبیا سبز با تخم مرغ در حدود 15 دقیقه میباشد. سالاد لوبیا سبز را می توانید به عنوان شام و یا پیش غذا سرو کنید.  توجه نمایید مقدار مواد اولیه و ...
سالاد برنج

سالاد برنج

1398/05/23
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد برنج حدودا 15 دقیقه و زمان پخت سالاد برنج حدود 30 دقیقه میباشد. سالاد برنج را می توانید به عنوان پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد برنج برای 4 نفر مناسب میباشد....
سالاد مرغ و کدو

سالاد مرغ و کدو

1398/05/23
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد مرغ و کدو حدودا 20 دقیقه و زمان پخت سالاد مرغ و کدو حدود 10 دقیقه میباشد. سالاد مرغ و کدو را می توانید به عنوان شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد مرغ و کدو ...
سالاد آواکادو و گریپ فروت

سالاد آواکادو و گریپ فروت

1398/05/23
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد آواکادو و گریپ فروت حدودا 15 دقیقه است. سالاد آواکادو و گریپ فروت را می توانید به عنوان پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد آواکادو و گریپ فروت برای 4 نفر مناسب میباشد...
سالاد مکزیکی

سالاد مکزیکی

1398/04/31
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد مکزیکی حدودا 15 دقیقه و زمان پخت سالاد مکزیکی در حدود 1 ساعت میباشد. سالاد مکزیکی را می توانید به عنوان پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد مکزیکی برای 10 نفر&nbs...
سالاد سبز با انبه

سالاد سبز با انبه

1398/04/31
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد سبز با انبه حدودا 15 دقیقه است. سالاد سبز را می توانید به عنوان پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد سبز با انبه برای 8 نفر مناسب میباشد. با بخش سالاد سایت آکسان پلاس  ...
سالاد استیک

سالاد استیک

1398/04/31
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد استیک حدودا 20 دقیقه و زمان پخت سالاد استیک در حدود 1 ساعت میباشد. سالاد استیک را می توانید به عنوان نهار و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 6 نفر مناسب میباشد. ...
سالاد پانتسکا

سالاد پانتسکا

1398/04/31
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد پانتسکا حدودا 1 ساعت و زمان پخت سالاد پانتسکا در حدود 40 دقیقه میباشد. سالاد پانتسکا را می توانید به عنوان پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد پانتسکا برای 4 نفر ...
سالاد ذرت و لوبیا قرمز

سالاد ذرت و لوبیا قرمز

1398/04/30
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد ذرت و لوبیا قرمز حدودا 15 دقیقه و زمان پخت و انتظار سالاد ذرت و لوبیا قرمز در حدود 15 دقیقه میباشد. سالاد ذرت و لوبیا قرمز را می توانید به عنوان پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور ته...
سالاد آووکادو

سالاد آووکادو

1398/04/30
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد آووکادو حدودا 15 دقیقه است. سالاد آووکادو را می توانید به عنوان پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد آووکادو برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش سالاد سایت آکسان پلاس  همرا...
سالاد هویج و پسته

سالاد هویج و پسته

1398/04/30
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد هویج و پسته حدودا 15 دقیقه و زمان پخت و انتظار سالاد هویج و پسته در حدود 10دقیقه میباشد. سالاد هویج را می توانید به عنوان پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد هویج و پسته بر...
تهیه سس هزار جزیره در خانه

تهیه سس هزار جزیره در خانه

1398/03/09
در این مطلب طرز تهیه سس هزارجزیره خانگی را مطالعه خواهید کرد. با بخش سالاد سایت آکسان پلاس  همراه باشید.  
سالاد گوجه کبابی یونانی

سالاد گوجه کبابی یونانی

1398/03/08
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد گوجه کبابی یونانی حدودا 10دقیقه و زمان پخت و انتظار آن در حدود 20دقیقه میباشد. سالاد گوجه کبابی یونانی را می توانید به عنوان میان وعده و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد ...
ترشی سالاد فصل

ترشی سالاد فصل

1398/03/08
زمان آماده سازی مواد اولیه ترشی سالاد فصل حدودا 30دقیقه و زمان پخت و انتظار آن در حدود 30دقیقه میباشد. ترشی سالاد فصل را می توانید به عنوان پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 12 نفر مناسب میباشد....
سالاد سیسیلی

سالاد سیسیلی

1398/03/08
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد سیسیلی حدودا 15 دقیقه است. سالاد سیسیلی را می توانید به عنوان میان وعده، شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد سیسیلی برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش سالاد سایت آکسا...
سالاد مفید برای پوست و مو

سالاد مفید برای پوست و مو

1398/03/08
سالاد مفید برای پوست و مو باید حاوی ویتامین ها این گروه ها باشد. با بخش سالاد سایت آکسان پلاس  همراه باشید.  
طرز تهیه سالاد اندونزی

طرز تهیه سالاد اندونزی

1398/03/08
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد اندونزی حدودا 6 ساعت است. سالاد اندونزی را می توانید به عنوان صبحانه، نهار، میان وعده، شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد اندونزی برای 6 نفر مناسب میباشد. با بخش ...
طرز تهیه سالاد کورن

طرز تهیه سالاد کورن

1398/03/08
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد کورن حدودا 15 دقیقه است. سالاد کورن را می توانید به عنوان میان وعده و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد کورن برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش سالاد سایت آکسان پلاس ...
تهیه سالاد انار

تهیه سالاد انار

1397/04/06
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد انار حدودا 1 ساعت است. سالاد انار را می توانید به عنوان ناهار، میان وعده، شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه داشته باشید که مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد انار در بخش سالاد سایت آکسان پلاس برای 4 نفر ...
تهیه سالاد اندونزی

تهیه سالاد اندونزی

1397/04/06
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد اندونزی حدودا 6 ساعت است. سالاد اندونزی را می توانید به عنوان صبحانه، ناهار، میان وعده، شام و یا پیش غذا سرو کنید.  توجه داشته باشید که مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد اندونزی برای 6 نفر مناسب می با...
سالاد رژیمی گل کلم و تن ماهی

سالاد رژیمی گل کلم و تن ماهی

1397/04/06
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد رژیمی گل کلم و تن ماهی حدودا 20 دقیقه  است. سالاد رژیمی گل کلم و تن ماهی را می توانید به عنوان ناهار، شام و یا پیش غذا سرو کنید.  توجه داشته باشید که مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد رژیمی گل کلم و ت...
سالاد رژیمی هفت رنگ

سالاد رژیمی هفت رنگ

1397/04/06
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد رژیمی هفت رنگ حدودا 15 دقیقه است. سالاد هفت رنگ رژیمی را می توانید به عنوان شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه داشته باشید که مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد رژیمی هفت رنگ  در بخش سالاد سایت آکسان پلاس برای...
تهیه سالاد فصل

تهیه سالاد فصل

1397/04/06
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد فصل حدودا 15 دقیقه است. سالاد فصل را می توانید به عنوان میان وعده، پیش غذا و یا دسر سرو کنید. توجه داشته باشید که مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد فصل در بخش سالاد سایت آکسان پلاس برای  4 نفر مناسب م...
تهیه سالاد ذرت

تهیه سالاد ذرت

1397/04/06
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد ذرت حدودا 15 دقیقه است. سالاد ذرت را می توانید به عنوان میان وعده، پیش غذا و یا دسر سرو کنید. توجه داشته باشید که مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد ذرت در بخش سالاد سایت آکسان پلاس برای 4 نفر مناسب می...
سالاد اسفناج مکزیکی

سالاد اسفناج مکزیکی

1397/01/24
زمان آماده سازی مواد اولیه سالاد اسفناج مکزیکی حدودا 15 دقیقه می باشد. سالاد اسفناج مکزیکی را می توانید به عنوان پیش غذا سرو کنید. توجه داشته باشید که مقدار مواد اولیه و دستور تهیه سالاد اسفناج مکزیکی در بخش سالاد سایت آکسان پلاس برای 4 نفر مناسب می ...
آموزش سالاد پانزانلای توت‌فرنگی

آموزش سالاد پانزانلای توت‌فرنگی

1396/08/08
با آموزش سالاد پانزانلای توت فرنگی از بخش سالاد سایت آکسان پلاس با شما همراه هستیم. سالاد پانزانلای توت فرنگی خیلی ساده و خوشمزه است. می توانید نان رو از قبل آماده کرده هر زمانی که علاقه مند بودید خیلی سریع سالاد را درست کنید.  
سالاد کدو و کینوا

سالاد کدو و کینوا

1396/07/30
این بار در بخش آشپزی، آموزش یک سالاد خوشمزه را قرار دادیم که در کنار خواص زیاد کدو و کینوا، بافت و طعم جالبی هم دارد. سالاد کدو و کینوا از مجموعه دستورات غذایی است که طرز تهیه آن را در بخش سالاد سایت آکسان پلاس قرار داده ایم.
سالاد گوجه و موتزارلا

سالاد گوجه و موتزارلا

1396/07/30
شما می توانید این سالاد خوشمزه را به راحتی تهیه کنید زیرا در تهیه این سالاد از گوجه و پنیر موتزارلا بعنوان مواد اصلی استفاده خواهد شد و سایر مواد لازم در دسترس خواهد بود. سالاد گوجه و موتزارلا از مجموعه دستورات غذایی است که در بخش سالاد سایت آکسان پل...
بیشتر بخوانید
50 جمله معروف از بزرگان عکاسی

50 جمله معروف از بزرگان عکاسی

1396/09/02
امروز در این مقاله برای علاقه مندان به حرفه عکاسی،  50 جمله معروف و الهام بخش را از عکاسان بزرگ دنیا گذاشتیم تا منبع انگیزه ای گردد برا...
خواص درمانی ترنجبین برای کبد چرب

خواص درمانی ترنجبین برای کبد چرب

1396/12/27
فواید کندور با عسل چیست؟

فواید کندور با عسل چیست؟

1397/01/01
اسکالپشور چیست؟

اسکالپشور چیست؟

1396/07/27
مشاهده