شکلات داغ با شیر

شکلات داغ با شیر

1397/11/23
زمان آماده سازی مواد اولیه شکلات داغ با شیر حدودا 30 دقیقه است. شکلات داغ غلیظ را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه شکلات داغ با شیر برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپزی سایت آکس...
شربت موهیتو

شربت موهیتو

1397/11/23
زمان آماده سازی مواد اولیه شربت موهیتو حدودا 15 دقیقه است. شربت موهیتو را می توانید به عن.ان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه شربت موهیتو برای 1 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپزی سایت آکسان پلاس همراه باشید. &nbs...
نوشیدنی برزیلی کایپرینا

نوشیدنی برزیلی کایپرینا

1397/11/22
زمان آماده سازی مواد اولیه نوشیدنی برزیلی کایپرینا حدودا 15 دقیقه است. نوشیدنی برزیلی کایپرینا را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه نوشیدنی برزیلی کایپرینا برای 2 نفر مناسب می باشد. با بخش آشپزی...
چای خنک ترش و شیرین

چای خنک ترش و شیرین

1397/11/22
زمان آماده سازی مواد اولیه چای خنک ترش و شیرین حدودا 15 دقیقه است. چای ترش و شیرین خنک را می توانید به عنوان صبحانه و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه چای خنک ترش و شیرین برای 6 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپزی ...
شکلات داغ قرمز

شکلات داغ قرمز

1397/11/22
زمان آماده سازی مواد اولیه شکلات داغ قرمز حدودا 15 دقیقه است. شکلات داغ قرمز را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه شکلات داغ قرمز برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپزی سایت آکسان پ...
چای رزماری و پرتقال

چای رزماری و پرتقال

1397/11/22
زمان آماده سازی مواد اولیه چای رزماری و پرتقال حدودا 30 دقیقه است. چای رزماری و پرتقال را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه چای رزماری و پرتقال برای 8 نفر مناسب میباشد. با...
نوشیدنی داغ میوه‌ای

نوشیدنی داغ میوه‌ای "Wassail Hot"

1397/11/22
زمان آماده سازی مواد اولیه نوشیدنی داغ میوه‌ای "Wassail Hot" حدودا 30 دقیقه است. نوشیدنی داغ میوه‌ای "Wassail Hot" را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه...
شکلات داغ

شکلات داغ

1397/11/22
زمان آماده سازی مواد اولیه شکلات داغ حدودا 30 دقیقه است. شکلات داغ را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه شکلات داغ برای 1 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپزی سایت آکسان پلاس همراه ...
چای سبز با انبه و نعناع

چای سبز با انبه و نعناع

1397/11/21
زمان آماده سازی مواد اولیه چای سبز با انبه و نعناع حدودا 2 ساعت است. نوشیدنی چای سبز با انبه و نعناع را می توانید به عنوان صبحانه سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه چای سبز با انبه و نعناع برای 6 نفر مناسب میباشد. با ب...
نوشیدنی پای سیب

نوشیدنی پای سیب

1397/11/21
زمان آماده سازی مواد اولیه نوشیدنی پای سیب حدودا 15 دقیقه است. نوشیدنی پای سیب را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه نوشیدنی پای سیب برای 2 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپزی سایت آکسا...
اسموتی سیب ترش

اسموتی سیب ترش

1397/11/21
زمان آماده سازی مواد اولیه اسموتی سیب ترش حدودا 15 دقیقه است. اسموتی سیب ترش را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 3 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپزی سایت آکسان پلاس همر...
اسموتی توت فرنگی و خیار

اسموتی توت فرنگی و خیار

1397/11/21
زمان آماده سازی مواد اولیه اسموتی توت فرنگی و خیار حدودا 15 دقیقه است. اسموتی توت فرنگی و خیار را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه اسموتی توت فرنگی و خیار برای 4 نفر مناسب میباشد...
اسموتی شیر، آووکادو، سویا و پرتقال

اسموتی شیر، آووکادو، سویا و پرتقال

1397/11/21
زمان آماده سازی مواد اولیه اسموتی شیر، آووکادو، سویا و پرتقال حدودا 15 دقیقه است. اسموتی پرتقال، شیر سویا و آووکادو را می توانید در وعده صبحانه - میان وعده - دسر - سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه اسموتی شیر، آووکادو...
اسموتی انواع بِری‌ها

اسموتی انواع بِری‌ها

1397/11/21
زمان آماده سازی مواد اولیه اسموتی انواع بِری‌ها حدودا 15 دقیقه است. اسموتی انواع بِری ها را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه اسموتی انواع بِری‌ها برای 2 نفر&nbs...
کافه لاته

کافه لاته

1397/11/20
زمان آماده سازی مواد اولیه کافه لاته حدودا 15 دقیقه است. کافه لاته را می توانید به عنوان صبحانه و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه کافه لاته برای 3 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپزی سایت آکسان پلاس همراه باشید. ...
شربت نارنج

شربت نارنج

1397/10/24
زمان آماده سازی مواد اولیه شربت نارنج حدودا 15 دقیقه است. شربت نارنج را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه شربت نارنج برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپزی سایت آکسان پلاس همراه باشید.   ...
اسموتی انبه و کیوی

اسموتی انبه و کیوی

1397/10/24
زمان آماده سازی مواد اولیه اسموتی انبه و کیوی حدودا 15 دقیقه است. اسموتی انبه و کیوی را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه اسموتی انبه و کیوی برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخ...
اسموتی انبه و زنجبیل

اسموتی انبه و زنجبیل

1397/10/23
زمان آماده سازی مواد اولیه اسموتی انبه و زنجبیل حدودا 15 دقیقه است. اسموتی انبه را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 2 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپزی سایت آکسان پلاس ...
آیس شکلات میلک

آیس شکلات میلک

1397/10/23
زمان آماده سازی مواد اولیه آیس شکلات میلک حدودا 10 دقیقه است. آیس شکلات میلک را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه آیس شکلات میلک برای 2 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپزی سایت آکسان پلاس همراه باشید...
اسموتی شیر سویا و توت فرنگی

اسموتی شیر سویا و توت فرنگی

1397/10/23
زمان آماده سازی مواد اولیه اسموتی شیر سویا و توت فرنگی حدودا 10 دقیقه است. اسموتی شیر را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه اسموتی شیر سویا و توت فرنگی برای 1 نفر مناسب میب...
چای ماسالا

چای ماسالا

1397/10/23
زمان آماده سازی مواد اولیه چای ماسالا حدودا 15 دقیقه است. چای ماسالا را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه چای ماسالا برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپزی سایت آکسان پلاس ...
فراپه هویج و پرتقال

فراپه هویج و پرتقال

1397/10/23
زمان آماده سازی مواد اولیه فراپه هویج و پرتقال حدودا 15 دقیقه است. فراپه هویج و پرتقال را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه فراپه هویج و پرتقال برای 3 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپ...
اسموتی هندوانه و نعناع

اسموتی هندوانه و نعناع

1397/10/23
زمان آماده سازی مواد اولیه و مایحتاج آن حدودا 4 ساعت است. اسموتی هندوانه و نعناع را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه اسموتی هندوانه و نعناع برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخ...
اسموتی چغندرخام

اسموتی چغندرخام

1397/10/22
زمان آماده سازی مواد اولیه اسموتی چغندرخام حدودا 10 دقیقه است. اسموتی چغندرخام را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه اسموتی چغندرخام برای 2 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپزی س...
هات چاکلت دارچین

هات چاکلت دارچین

1397/10/22
زمان آماده سازی مواد اولیه هات چاکلت دارچین حدودا 5 دقیقه است و زمان پخت و انتظار آن در حدود 10 دقیقه میباشد. هات چاکلت را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه هات چاکلت دارچین برای&...
دمنوش سیب و نعنا

دمنوش سیب و نعنا

1397/10/22
زمان آماده سازی مواد اولیه دمنوش سیب و نعنا حدودا 5 دقیقه است و زمان پخت و انتظار آن در حدود 10 دقیقه میباشد. دمنوش سیب و نعنا را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه دم...
میلک شیک شکلات داغ

میلک شیک شکلات داغ

1397/10/22
زمان آماده سازی مواد اولیه میلک شیک شکلات داغحدودا 10 دقیقه است. میلک شیک شکلات را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه میلک شیک شکلات داغ برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپ...
میلک شیک نوتلا

میلک شیک نوتلا

1397/10/22
زمان آماده سازی مواد اولیه  میلک شیک نوتلا حدودا 10 دقیقه است. میلک شیک نوتلا را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه میلک شیک نوتلا برای 1 نفر مناسب می باشد. با بخش آشپ...
گرین اسموتی

گرین اسموتی

1397/10/22
زمان آماده سازی مواد اولیه گرین اسموتی حدودا 10 دقیقه است. گرین اسموتی را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه گرین اسموتی برای 1 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپزی سایت آکسان پل...
اسموتی شیر و خرما

اسموتی شیر و خرما

1397/09/25
زمان آماده سازی مواد اولیه اسموتی شیر و خرما حدودا 10 دقیقه است. اسموتی شیر و خرما را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه اسموتی شیر و خرما برای 2 نفر مناسب میباشد. با بخش آ...
بیشتر بخوانید
50 جمله معروف از بزرگان عکاسی

50 جمله معروف از بزرگان عکاسی

1396/09/02
امروز در این مقاله برای علاقه مندان به حرفه عکاسی،  50 جمله معروف و الهام بخش را از عکاسان بزرگ دنیا گذاشتیم تا منبع انگیزه ای گردد برا...
داشتن کار پر درآمد با سرمایه کم

داشتن کار پر درآمد با سرمایه کم

1396/07/26
چه کسانی عمر بیشتری دارند؟!

چه کسانی عمر بیشتری دارند؟!

1397/05/26
با 40 قانون جالب در جهان آشنا شوید!

با 40 قانون جالب در جهان آشنا شوید!

1397/05/25
مشاهده