شربت نارنج

شربت نارنج

1397/10/24
زمان آماده سازی مواد اولیه شربت نارنج حدودا 15 دقیقه است. شربت نارنج را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه شربت نارنج برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپزی سایت آکسان پلاس همراه باشید.   ...
اسموتی انبه و کیوی

اسموتی انبه و کیوی

1397/10/24
زمان آماده سازی مواد اولیه اسموتی انبه و کیوی حدودا 15 دقیقه است. اسموتی انبه و کیوی را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه اسموتی انبه و کیوی برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخ...
اسموتی انبه و زنجبیل

اسموتی انبه و زنجبیل

1397/10/23
زمان آماده سازی مواد اولیه اسموتی انبه و زنجبیل حدودا 15 دقیقه است. اسموتی انبه را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 2 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپزی سایت آکسان پلاس ...
آیس شکلات میلک

آیس شکلات میلک

1397/10/23
زمان آماده سازی مواد اولیه آیس شکلات میلک حدودا 10 دقیقه است. آیس شکلات میلک را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه آیس شکلات میلک برای 2 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپزی سایت آکسان پلاس همراه باشید...
اسموتی شیر سویا و توت فرنگی

اسموتی شیر سویا و توت فرنگی

1397/10/23
زمان آماده سازی مواد اولیه اسموتی شیر سویا و توت فرنگی حدودا 10 دقیقه است. اسموتی شیر را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه اسموتی شیر سویا و توت فرنگی برای 1 نفر مناسب میب...
چای ماسالا

چای ماسالا

1397/10/23
زمان آماده سازی مواد اولیه چای ماسالا حدودا 15 دقیقه است. چای ماسالا را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه چای ماسالا برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپزی سایت آکسان پلاس ...
فراپه هویج و پرتقال

فراپه هویج و پرتقال

1397/10/23
زمان آماده سازی مواد اولیه فراپه هویج و پرتقال حدودا 15 دقیقه است. فراپه هویج و پرتقال را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه فراپه هویج و پرتقال برای 3 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپ...
اسموتی هندوانه و نعناع

اسموتی هندوانه و نعناع

1397/10/23
زمان آماده سازی مواد اولیه و مایحتاج آن حدودا 4 ساعت است. اسموتی هندوانه و نعناع را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه اسموتی هندوانه و نعناع برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخ...
اسموتی چغندرخام

اسموتی چغندرخام

1397/10/22
زمان آماده سازی مواد اولیه اسموتی چغندرخام حدودا 10 دقیقه است. اسموتی چغندرخام را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه اسموتی چغندرخام برای 2 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپزی س...
هات چاکلت دارچین

هات چاکلت دارچین

1397/10/22
زمان آماده سازی مواد اولیه هات چاکلت دارچین حدودا 5 دقیقه است و زمان پخت و انتظار آن در حدود 10 دقیقه میباشد. هات چاکلت را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه هات چاکلت دارچین برای&...
دمنوش سیب و نعنا

دمنوش سیب و نعنا

1397/10/22
زمان آماده سازی مواد اولیه دمنوش سیب و نعنا حدودا 5 دقیقه است و زمان پخت و انتظار آن در حدود 10 دقیقه میباشد. دمنوش سیب و نعنا را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه دم...
میلک شیک شکلات داغ

میلک شیک شکلات داغ

1397/10/22
زمان آماده سازی مواد اولیه میلک شیک شکلات داغحدودا 10 دقیقه است. میلک شیک شکلات را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه میلک شیک شکلات داغ برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپ...
میلک شیک نوتلا

میلک شیک نوتلا

1397/10/22
زمان آماده سازی مواد اولیه  میلک شیک نوتلا حدودا 10 دقیقه است. میلک شیک نوتلا را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه میلک شیک نوتلا برای 1 نفر مناسب می باشد. با بخش آشپ...
گرین اسموتی

گرین اسموتی

1397/10/22
زمان آماده سازی مواد اولیه گرین اسموتی حدودا 10 دقیقه است. گرین اسموتی را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه گرین اسموتی برای 1 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپزی سایت آکسان پل...
اسموتی شیر و خرما

اسموتی شیر و خرما

1397/09/25
زمان آماده سازی مواد اولیه اسموتی شیر و خرما حدودا 10 دقیقه است. اسموتی شیر و خرما را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه اسموتی شیر و خرما برای 2 نفر مناسب میباشد. با بخش آ...
شربت گل سرخ

شربت گل سرخ

1397/09/25
شربت گل محمدی را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. با بخش آشپزی سایت آکسان پلاس همراه باشید.   ...
معجون عسلی

معجون عسلی

1397/09/25
زمان آماده سازی مواد اولیه معجون عسلی حدودا 10 دقیقه است. معجون عسلی را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه معجون عسلی برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپزی سایت آکسان پلاس همراه با...
میلک شیک موز

میلک شیک موز

1397/09/25
زمان آماده سازی مواد اولیه میلک شیک موز حدودا 15 دقیقه است. میلک شیک موز را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. همچنین میتوان در ماه رمضان به عنوان افطار میل کرد. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه میلک شیک موز بر...
اسموتی سیب و دارچین!

اسموتی سیب و دارچین!

1397/09/25
زمان آماده سازی مواد اولیه اسموتی سیب و دارچین حدودا 15 دقیقه است. اسموتی سیب را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه اسموتی سیب و دارچین برای 2 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپز...
نوشیدنی برنج دارچینی

نوشیدنی برنج دارچینی

1397/09/25
زمان آماده سازی مواد اولیه نوشیدنی برنج دارچینی حدودا 1 ساعت است. نوشیدنی برنج دارچینی را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه نوشیدنی برنج دارچینی برای 11 نفر مناسب میباشد. با بخش آ...
طرز تهیه میلک شیک انبه

طرز تهیه میلک شیک انبه

1397/09/24
زمان آماده سازی مواد اولیه طرز تهیه میلک شیک انبه حدودا 15 دقیقه است. میلک شیک انبه را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه طرز تهیه میلک شیک انبه برای 2 نفر مناسب میباش...
میلک شیک گلابی!

میلک شیک گلابی!

1397/09/24
زمان آماده سازی مواد اولیه میلک شیک گلابی حدودا 10 دقیقه است. میلک شیک گلابی را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه میلک شیک گلابی برای 2 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپزی سایت...
لیموناد گیلاسی

لیموناد گیلاسی

1397/09/24
زمان آماده سازی مواد اولیه لیموناد گیلاسی حدودا 30 دقیقه است. لیموناد گیلاسی را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه لیموناد گیلاسی برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپزی سایت آکسان پلاس همراه باشید...
اسموتی زرشک با انار

اسموتی زرشک با انار

1397/09/24
زمان آماده سازی مواد اولیه اسموتی زرشک با انار حدودا 2 ساعت و 30 دقیقه است. اسموتی زرشک را می توانید در وعده صبحانه - میان وعده - دسر - سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه اسموتی زرشک با انار برای 5 نفر مناسب ...
چای یمن

چای یمن

1397/09/24
زمان آماده سازی مواد اولیه چای یمن حدودا 5 دقیقه و زمان پخت و انتظار آن در حدود 15 دقیقه میباشد. چای یمن را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. همچنین میتوان در ماه رمضان به عنوان افطار میل کرد. توجه نمایید مقد...
کوکتل توت فرنگی و انبه

کوکتل توت فرنگی و انبه

1397/09/24
زمان آماده سازی مواد اولیه کوکتل توت فرنگی و انبه حدودا 5 دقیقه است. کوکتل توت فرنگی را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. همچنین میتوان در ماه رمضان به عنوان افطار میل کرد. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه کوکتل توت فرنگی و انبه برا...
آب هندوانه و نعناع

آب هندوانه و نعناع

1397/09/23
زمان آماده سازی مواد اولیه آب هندوانه و نعناع حدودا 20 دقیقه بوده و نوشیدنی آب هندوانه را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. همچنین میتوان در ماه رمضان به عنوان افطار میل کرد. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه آب هندوانه و نعناع برای&...
اسموتی کلم برگ

اسموتی کلم برگ

1397/09/23
زمان آماده سازی مواد اولیه اسموتی کلم برگ حدودا 10 دقیقه است. اسموتی کلم برگ را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه اسموتی کلم برگ برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش آشپزی سایت...
شربت ریحان

شربت ریحان

1397/09/23
زمان آماده سازی مواد اولیه شربت ریحان حدودا 1 ساعت بوده و شربت ریحان را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. همچنین میتوان در ماه رمضان به عنوان افطار میل کرد. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه شربت ریحان برای 3 نفر مناسب میبا...
چاي ليمو، زنجبيل و سنبل‌الطيب

چاي ليمو، زنجبيل و سنبل‌الطيب

1397/08/21
برای داشتن آرامش می توانید از چاي ليمو، زنجبيل و سنبل‌الطيب که یک نوشیدنی بسیار مفید است، استفاده کنید. مقدار مواد اولیه چاي ليمو، زنجبيل و سنبل‌الطيب برای 2 نفر مناسب می‌باشد. با بخش آشپزی سایت آکسان پلاس همراه باشید.   ...
بیشتر بخوانید
50 جمله معروف از بزرگان عکاسی

50 جمله معروف از بزرگان عکاسی

1396/09/02
امروز در این مقاله برای علاقه مندان به حرفه عکاسی،  50 جمله معروف و الهام بخش را از عکاسان بزرگ دنیا گذاشتیم تا منبع انگیزه ای گردد برا...
داشتن کار پر درآمد با سرمایه کم

داشتن کار پر درآمد با سرمایه کم

1396/07/26
چه کسانی عمر بیشتری دارند؟!

چه کسانی عمر بیشتری دارند؟!

1397/05/26
با 40 قانون جالب در جهان آشنا شوید!

با 40 قانون جالب در جهان آشنا شوید!

1397/05/25
مشاهده