نوشیدنی هندوانه و نارگیل

نوشیدنی هندوانه و نارگیل

1398/02/06
زمان آماده سازی مواد اولیه نوشیدنی هندوانه و نارگیل حدودا 30 دقیقه است. نوشیدنی هندوانه را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه نوشیدنی هندوانه و نارگیل برای 6 نفر مناسب میباشد. با بخش نوشیدنی سایت...
آب پرتقال وانیلی

آب پرتقال وانیلی

1398/02/06
زمان آماده سازی مواد اولیه آب پرتقال وانیلی حدودا 10 دقیقه است. آب پرتقال را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه آب پرتقال وانیلی برای 1 نفر مناسب میباشد. با بخش نوشیدنی سایت آکسان ...
دمنوش سیب و نعناع

دمنوش سیب و نعناع

1398/02/06
زمان آماده سازی مواد اولیه دمنوش سیب و نعناع حدودا 5 دقیقه بوده و زمان پخت و انتظار آن در حدود 10 دقیقه میباشد. دمنوش سیب و نعنا را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه دمنوش...
شربت سکنجبین

شربت سکنجبین

1398/02/06
زمان آماده سازی مواد اولیه شربت سکنجبین حدودا 5 دقیقه بوده و زمان پخت و انتظار آن در حدود 15 دقیقه میباشد. شربت سکنجبین را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه شربت سکنجبین برای 8 نفر منا...
اسموتی انبه و زنجبیل

اسموتی انبه و زنجبیل

1398/02/06
زمان آماده سازی مواد اولیه اسموتی انبه و زنجبیل حدودا 15 دقیقه است. اسموتی انبه را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه اسموتی انبه و زنجبیل برای 2 نفر مناسب میباشد. با بخش ن...
هات چاکلت کلمبیایی

هات چاکلت کلمبیایی

1398/01/12
زمان آماده سازی مواد اولیه هات چاکلت کلمبیایی حدودا 5 دقیقه بوده و زمان پخت و انتظار آن در حدود 15 دقیقه میباشد. هات چاکلت را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 4 نفر&nbs...
آب چغندر و سیب

آب چغندر و سیب

1398/01/11
زمان پخت و انتظار آب چغندر و سیب در حدود 10 دقیقه میباشد. آب چغندر را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 1 نفر مناسب میباشد. با بخش نوشیدنی سایت آکسان پلاس همراه باشید.   ...
چای زنجبیل

چای زنجبیل

1398/01/11
زمان آماده سازی مواد اولیه چای زنجبیل حدودا 20 دقیقه است. چای زنجبیل را می توانید به عنوان صبحانه و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش نوشیدنی سایت آکسان پلاس همراه باشید. ...
شربت نعنا و پرتقال

شربت نعنا و پرتقال

1398/01/11
زمان آماده سازی مواد اولیه شربت نعنا و پرتقال حدودا 30 دقیقه است. شربت نعنا را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش نوشیدنی سایت آکسان پلاس همراه باشید.   ...
قهوه اتریشی

قهوه اتریشی

1398/01/11
زمان آماده سازی مواد اولیه قهوه اتریشی حدودا 15 دقیقه است. قهوه اتریشی را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش نوشیدنی سایت آکسان پلاس همراه ب...
لیموناد کیوی گازدار

لیموناد کیوی گازدار

1398/01/11
زمان آماده سازی مواد اولیه لیموناد کیوی گازدار حدودا 4 ساعت است. لیموناد کیوی را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 6 نفر مناسب می باشد. با بخش نوشیدنی سایت آکسان پلاس همراه باشید.  ...
اسموتی چای سبز و میوه

اسموتی چای سبز و میوه

1398/01/11
زمان آماده سازی مواد اولیه اسموتی چای سبز و میوه حدودا 10 دقیقه بوده و زمان پخت و انتظار آن در حدود 10 دقیقه میباشد. اسموتی چای سبز و میوه را می توانید به عنوان صبحانه و یا میان وعده و دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور...
چای سرد نعناع و گل یاس

چای سرد نعناع و گل یاس

1398/01/10
زمان آماده سازی مواد اولیه چای سرد نعناع و گل یاس حدودا 5 دقیقه بوده و زمان پخت و انتظار آن در حدود 15 دقیقه میباشد. چای سرد نعناع و گل یاس را می توانید به عنوان صبحانه و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای&...
دمنوش زنجبیل با عسل و لیمو

دمنوش زنجبیل با عسل و لیمو

1398/01/10
زمان آماده سازی مواد اولیه دمنوش زنجبیل با عسل و لیمو حدودا 5 دقیقه بوده و زمان پخت و انتظار آن در حدود 20 دقیقه میباشد. دمنوش زنجبیل با عسل و لیمو را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه...
میلک شیک انار

میلک شیک انار

1398/01/10
زمان آماده سازی مواد اولیه میلک شیک انار حدودا 10 دقیقه است. میلک شیک انار را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش نوشیدنی سایت آکسان پلاس همراه باشید...
شیر موز شکلاتی

شیر موز شکلاتی

1398/01/10
زمان آماده سازی مواد اولیه شیر موز شکلاتی حدودا 15 دقیقه است. شیر موز شکلاتی را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 1 نفر مناسب میباشد. با بخش نوشیدنی سایت آکسان پلاس ه...
اسموتی گلابی وتوت فرنگی

اسموتی گلابی وتوت فرنگی

1398/01/10
زمان آماده سازی مواد اولیه اسموتی گلابی وتوت فرنگی حدودا 15 دقیقه است. اسموتی گلابی و توت فرنگی را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش نوشیدن...
معجون رازیانه

معجون رازیانه

1398/01/10
زمان آماده سازی مواد اولیه معجون رازیانه حدودا 20 دقیقه است. معجون رازیانه را می توانید به عنوان صبحانه و یا میان وعده سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش دسر سایت آکسان پلاس همراه باشید....
شیرطالبی

شیرطالبی

1398/01/09
زمان آماده سازی مواد اولیه شیرطالبی حدودا 10 دقیقه است. شیر طالبی را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه این نوشیدنی برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش نوشیدنی سایت آکسان پلاس ...
شکلات داغ با شیر

شکلات داغ با شیر

1397/11/23
زمان آماده سازی مواد اولیه شکلات داغ با شیر حدودا 30 دقیقه است. شکلات داغ غلیظ را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه شکلات داغ با شیر برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش نوشیدنی سایت آ...
شربت موهیتو

شربت موهیتو

1397/11/23
زمان آماده سازی مواد اولیه شربت موهیتو حدودا 15 دقیقه است. شربت موهیتو را می توانید به عن.ان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه شربت موهیتو برای 1 نفر مناسب میباشد. با بخش نوشیدنی سایت آکسان پلاس همراه باشید. &n...
نوشیدنی برزیلی کایپرینا

نوشیدنی برزیلی کایپرینا

1397/11/22
زمان آماده سازی مواد اولیه نوشیدنی برزیلی کایپرینا حدودا 15 دقیقه است. نوشیدنی برزیلی کایپرینا را می توانید به عنوان دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه نوشیدنی برزیلی کایپرینا برای 2 نفر مناسب می باشد. با بخش نوشید...
چای خنک ترش و شیرین

چای خنک ترش و شیرین

1397/11/22
زمان آماده سازی مواد اولیه چای خنک ترش و شیرین حدودا 15 دقیقه است. چای ترش و شیرین خنک را می توانید به عنوان صبحانه و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه چای خنک ترش و شیرین برای 6 نفر مناسب میباشد. با بخش نوشیدن...
شکلات داغ قرمز

شکلات داغ قرمز

1397/11/22
زمان آماده سازی مواد اولیه شکلات داغ قرمز حدودا 15 دقیقه است. شکلات داغ قرمز را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه شکلات داغ قرمز برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش نوشیدنی سایت آکسان...
چای رزماری و پرتقال

چای رزماری و پرتقال

1397/11/22
زمان آماده سازی مواد اولیه چای رزماری و پرتقال حدودا 30 دقیقه است. چای رزماری و پرتقال را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه چای رزماری و پرتقال برای 8 نفر مناسب میباشد. با...
نوشیدنی داغ میوه‌ای

نوشیدنی داغ میوه‌ای "Wassail Hot"

1397/11/22
زمان آماده سازی مواد اولیه نوشیدنی داغ میوه‌ای "Wassail Hot" حدودا 30 دقیقه است. نوشیدنی داغ میوه‌ای "Wassail Hot" را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه...
شکلات داغ

شکلات داغ

1397/11/22
زمان آماده سازی مواد اولیه شکلات داغ حدودا 30 دقیقه است. شکلات داغ را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه شکلات داغ برای 1 نفر مناسب میباشد. با بخش نوشیدنی سایت آکسان پلاس همرا...
چای سبز با انبه و نعناع

چای سبز با انبه و نعناع

1397/11/21
زمان آماده سازی مواد اولیه چای سبز با انبه و نعناع حدودا 2 ساعت است. نوشیدنی چای سبز با انبه و نعناع را می توانید به عنوان صبحانه سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه چای سبز با انبه و نعناع برای 6 نفر مناسب میباشد. با ب...
نوشیدنی پای سیب

نوشیدنی پای سیب

1397/11/21
زمان آماده سازی مواد اولیه نوشیدنی پای سیب حدودا 15 دقیقه است. نوشیدنی پای سیب را می توانید به عنوان میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه نوشیدنی پای سیب برای 2 نفر مناسب میباشد. با بخش نوشیدنی سایت آک...
اسموتی سیب ترش

اسموتی سیب ترش

1397/11/21
زمان آماده سازی مواد اولیه اسموتی سیب ترش حدودا 15 دقیقه است. اسموتی سیب ترش را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا دسر سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 3 نفر مناسب میباشد. با بخش نوشیدنی سایت آکسان پلاس ه...
بیشتر بخوانید
50 جمله معروف از بزرگان عکاسی

50 جمله معروف از بزرگان عکاسی

1396/09/02
امروز در این مقاله برای علاقه مندان به حرفه عکاسی،  50 جمله معروف و الهام بخش را از عکاسان بزرگ دنیا گذاشتیم تا منبع انگیزه ای گردد برا...
خواص درمانی ترنجبین برای کبد چرب

خواص درمانی ترنجبین برای کبد چرب

1396/12/27
داشتن کار پر درآمد با سرمایه کم

داشتن کار پر درآمد با سرمایه کم

1396/07/26
اسکالپشور چیست؟

اسکالپشور چیست؟

1396/07/27
مشاهده